MaranathaMedia.cz

[1] Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět — to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky. [2] Boží děti mají ukázat slávu Svého Otce. Ve svém vlastním životě a povaze (charakteru), mají ukázat, co pro ně vykonala Boží milost. Světlo Slunce spravedlnosti Ježíše Krista má vyzařovat z dobrých skutků -- ze slov a nesobeckých činů. [3] Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako její světlo. Přišel lidem ukázat Otce. Je o něm napsáno, že byl pomazán „Duchem svatým a mocí“ a „procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny“ Skutky 10:38. Kristova podobenství 415-416

[1] Poselství [2] Úkol [3] Vzor

Sledovat kanál Youtube Sledovat kanál Youtube

Novoluní a svátky v roce 2021. Datumy a časy platí pro místo Brno, kdy čas je přizpůsoben letnímu času, pakliže je aktivní.

Příští období novoluní začíná: pozorovatelným srpkem Měsíce po západu Slunce 9. srpna a končí 11. srpna západem slunce (fáze novu resp. 0% osvitu nastává 8. srpna v 15:50 hod.)

Datumy Svátků v občanském roce 2021: Pesach: 28. března až 4. dubna; Letnice: 23. květen; Troubení: 9. září
Den smíření: 18. září; Svátek stánků: 23. až 30. září (svátek začíná vždy předchozího dne západem slunce)