MaranathaMedia.cz

[1] Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět — to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky. [2] Boží děti mají ukázat slávu Svého Otce. Ve svém vlastním životě a povaze (charakteru), mají ukázat, co pro ně vykonala Boží milost. Světlo Slunce spravedlnosti Ježíše Krista má vyzařovat z dobrých skutků -- ze slov a nesobeckých činů. [3] Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako její světlo. Přišel lidem ukázat Otce. Je o něm napsáno, že byl pomazán „Duchem svatým a mocí“ a „procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny“ Skutky 10:38. Kristova podobenství 415-416

Naše vůle by měla být v souladu s Kristovou vůlí, neboť jeho vůle je v souladu s vůlí jeho Otce. Máme být (za)jedno s Kristem, jako je On (za)jedno s Otcem. A pokud se dostaneme do této pozice, tím zaslíbením je, že Otec nás bude milovat, jako miluje Syna. Jak je možné, že to tak může být? Může tomu tak být, protože jsme si přivlastnili Kristovu spravedlnost skrze živou víru. RH, 25. června 1889

[1] Poselství [2] Úkol [3] Vzor

Sledovat kanál Youtube Sledovat kanál Youtube

Novoluní a svátky v roce 2024. Datumy a časy platí pro místo Brno, kdy čas je přizpůsoben letnímu času, pakliže je aktivní.

Příští období novoluní ohlašující 5. měsíc začíná: pozorovatelným srpkem Měsíce po západu Slunce 5/6.srpna (fáze novu resp. 0% osvitu nastává 4. srpna ve 13:13 hod.)

Datumy Svátků v občanském roce 2024: Pesach+NCH: 23. dubna až 30. dubna; Letnice: 16. června; Troubení: 5. října; Den smíření: 14. října; Svátek stánků: 19. až 26. říjen (svátek začíná vždy předchozího dne západem slunce)