MaranathaMedia.cz

[1] Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět — to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky. [2] Boží děti mají ukázat slávu Svého Otce. Ve svém vlastním životě a povaze (charakteru), mají ukázat, co pro ně vykonala Boží milost. Světlo Slunce spravedlnosti Ježíše Krista má vyzařovat z dobrých skutků -- ze slov a nesobeckých činů. [3] Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako její světlo. Přišel lidem ukázat Otce. Je o něm napsáno, že byl pomazán „Duchem svatým a mocí“ a „procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny“ Skutky 10:38. Kristova podobenství 415-416

Naše vůle by měla být v souladu s Kristovou vůlí, neboť jeho vůle je v souladu s vůlí jeho Otce. Máme být (za)jedno s Kristem, jako je On (za)jedno s Otcem. A pokud se dostaneme do této pozice, tím zaslíbením je, že Otec nás bude milovat, jako miluje Syna. Jak je možné, že to tak může být? Může tomu tak být, protože jsme si přivlastnili Kristovu spravedlnost skrze živou víru. RH, 25. června 1889

[1] Poselství [2] Úkol [3] Vzor

Sledovat kanál Youtube Sledovat kanál Youtube

Novoluní a svátky v roce 2022. Datumy a časy platí pro místo Brno, kdy čas je přizpůsoben letnímu času, pakliže je aktivní.

Příští období novoluní ohlašující 6. biblický měsíc začíná: pozorovatelným srpkem Měsíce po západu Slunce 28. srpna a končí 31. srpna západem slunce (fáze novu resp. 0% osvitu nastává 27. srpna v 10:17 hod.)

Datumy Svátků v občanském roce 2022: Pesach: 16. dubna až 23. dubna; Letnice: 12. června; Troubení: 28. září; Den smíření: 7. říjen; Svátek stánků: 12. až 19. říjen (svátek začíná vždy předchozího dne západem slunce)