MaranathaMedia.cz

[1] Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět — to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky. [2] Boží děti mají ukázat slávu Svého Otce. Ve svém vlastním životě a povaze (charakteru), mají ukázat, co pro ně vykonala Boží milost. Světlo Slunce spravedlnosti Ježíše Krista má vyzařovat z dobrých skutků -- ze slov a nesobeckých činů. [3] Kristus, odlesk slávy Otce, přišel na svět jako její světlo. Přišel lidem ukázat Otce. Je o něm napsáno, že byl pomazán „Duchem svatým a mocí“ a „procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny“ Skutky 10:38. Kristova podobenství 415-416

[1] Poselství [2] Úkol [3] Vzor

Sledovat kanál Youtube Sledovat kanál Youtube

Novoluní a svátky v roce 2020. Datumy a časy platí pro místo Brno, kdy čas je přizpůsoben letnímu času, pakliže je aktivní.

Příští období novoluní začíná: pozorovatelným srpkem Měsíce po západu Slunce 16. prosince a končí 18. prosince západem slunce (fáze novu nastává 14. prosince v 17:17 hod.)

Datumy Svátků v roce 2020: Pesach: 8. až 15. duben; Letnice: 31. květen; Troubení: 19. září
Den smíření: 28. září; Svátek stánků: 3. až 10. října (svátek začíná vždy předchozího dne západem slunce)