MaranathaMedia.cz

ZELENÁ AGENDA V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU ZADRHÁVÁ?

Vytvořeno Lis 08, 2023 Od Jiri Sanek v Události posledních dnů
Přeložil JS
396 Přečtení

zdroj: https://www.end-times-prophecy.org/project-2025-sunday.html

ZELENÁ AGENDA V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU ZADRHÁVÁ? BUDE ŘEŠENÍM PROJEKT 2025 PRO KOMUNÁLNÍ NEDĚLNÍ ODPOČINEK?

AKTUALITY - 29. září 2023

Na celém světě roste odpor proti zelené agendě v oblasti změny klimatu a stále více vlád pomalu přebírají „pravicovější“ lidé. Dochází snad k vykolejení agendy za změny klimatu? Podívejte se, co právě tento týden uvedla agentura Reuters:

"Odpor proti zeleným politikám v Evropě - Evropa čelí rostoucímu odporu proti politikám zaměřeným na změnu klimatu a ochranu životního prostředí, což způsobuje, že se její zelená agenda začíná rozpadat. Zde jsou některé země, kde je „zelený odpor“ největší:"

"BRITÁNIE - Premiér Rishi Sunak 20. září prohlásil, že odloží zákaz prodeje nových benzinových automobilů a cíle pro vytápění domácností až do roku 2035, aby si zachoval souhlas britského lidu."

"NĚMECKO - Německo na neurčito zastaví plány na zpřísnění norem pro izolaci budov ... po stížnostech ze strany průmyslu ... Hádky o zákon přivedly vládnoucí koalici téměř k rozpadu, dokud se nedohodla na zmírnění původního návrhu zákona. Spor pomohl krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD) dostat se v průzkumech na druhé místo. Tato politická strana zpochybňuje, že by lidská činnost byla příčinou změny klimatu."

"ITÁLIE - Italská pravicová vláda se brání řadě iniciativ Evropské unie zaměřených na „ozelenění“ (ekologizaci) ekonomiky."

"NIZOZEMSKO - Strana BBB neboli BoerBurgerBeweging (Hnutí zemědělec- občan), která vznikla v roce 2019 jako opozice vůči vládním plánům na drastické snížení znečištění dusíkem na farmách, zažívá v průzkumech raketový vzestup. Svezla se na vlně protestů proti vládní environmentální politice a v březnových regionálních volbách nečekaně porazila konzervativní stranu VVD. Vzestup BBB byl velkou ranou pro poslední koaliční vládu, která se v červenci rozpadla."

"POLSKO - Polská vláda, která je dlouhodobě konzervativní v ekologické politice a kterou v říjnu čekají volby, zašla ještě dál a zažalovala Brusel. Zatím uvedla, že podala stížnosti k Soudnímu dvoru EU na zákaz spalovacích vozidel v roce 2035, na zvýšení cíle bloku v oblasti snižování emisí, na snížení bezplatných povolenek na emise CO2 a na to, co označila za zasahování do národního lesního hospodářství. Polsko, které čelí tlaku hornických odborů, rovněž odložilo plán na snížení své závislosti na uhlí tím, že snížilo status své připravované aktualizace energetické politiky na pouhou „konzultaci“." (zdroj)

K tomu je třeba připočíst skutečnost, že Čína se na ekologické politice podílí jen málo, kromě toho, že vydělává spoustu peněz na dodávkách větrných turbín a solárních panelů. A když k tomu připočteme skutečnost, že „pravicoví“ konzervativci na straně republikánů v Americe jsou proti klimatické agendě a jejím politikám, vidíme, že agenda klimatických změn se rozhodně jeví jako pokulhávající. Jaké by tedy mohlo být řešení, s nímž by byla spokojena většina lidí na obou stranách? Tzv. „Zákon o komunálním nedělním odpočinku“, který republikánská část v Americe zdá se prosazuje v rámci svého programu "Projekt 2025"? Ve svém dokumentu "Mandát pro vedení" uvádějí:

"Šabatní (Sobotní) odpočinek. Bůh ustanovil Sobotu (Šabat) jako den odpočinku a židovsko-křesťanská tradice se až donedávna snažila toto ustanovení ctít morálními a právními předpisy uvalenými na práci v tento den. Co víc, společný den volna umožňuje rodinám a společenstvím užívat si volna společně, nikoli jako atomizovaní jednotlivci, a zajišťuje zdravější životní kadenci pro všechny. Žel tento komunální den odpočinku se pod tlakem konzumerismu a sekularismu vytrácí, zejména u pracovníků s nízkými příjmy. Kongres by měl podpořit komunální odpočinek změnou zákona o spravedlivých pracovních standardech tak, aby pracovníci dostali za hodiny odpracované v Šabat (Sobotu) zaplaceno o polovinu více. TENTO DEN BY MĚL AUTOMATICKY PŘIPADNOUT NA NEDĚLI, s výjimkou zaměstnavatelů, kteří upřímně dodržují náboženský Šabat (Sobotu) v jinou dobu (např. od pátečního západu slunce do sobotního západu slunce); ta povinnost by se místo toho přenesla na toto časové období." (zdroj)

Více informací o Projektu 2025 najdete v tomto videu - PROJEKT 2025 - Komunální den odpočinku

Pokud se Republikánská strana dostane v roce 2024 do Bílého domu, a průzkumy tomu v tuto chvíli rozhodně nasvědčují, pak tento projekt 2025 hned prosadí. A vzhledem k tomu, že klimatický program se zdá, že drhne, mohlo by to dost dobře být „řešení“, jež by sjednotilo obě strany a bylo by naplněním 13. kapitoly Zjevení v Americe „Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě“.

Pokud jste v této oblasti noví, pak byste měli vědět, že neděle NENÍ Boží sobotní den, ale že je spojena se znamením šelmy, které je uvedeno ve Zjevení 13. Biblickým Božím dnem soboty je sedmý den v týdnu, což je naše sobota. Více informací o tom naleznete na některých níže uvedených odkazech. Všimli jste si však, že ve výše uvedeném návrhu dávají prostor zachovávatelům sedmého dne (šabatu) soboty? Nuže, pokud jsou původní „modré (neboli Nedělní) zákony“ v Americe něčím pravdivé, pak zachovávatelé soboty budou mít tuto „svobodu“ zachovávat sobotu-šabat místo neděle pouze tehdy, pokud budou podporovat trojjediného boha, kterého uctívají padlé církve - falešného boha Říma! Více informací o tom najdete na naší stránce - ZÁKON O NEDĚLNÍM ODPOČINKU A TROJICE.

Jedno je jisté, toto hnutí za neděli se v temnotě určitě prosadí. Vedoucí představitelé zastírají skutečný problém a mnozí, kteří se v hnutí sdružují, sami nevidí, kam je podzemní proudy vedou. Jeho vyznání jsou mírná a zdánlivě křesťanská, ale až promluví, odhalí ducha draka (Svědectví, sv. 5. str. 452). Buďme tedy střízliví, bdělí, správně rozdělujme Slovo pravdy a prokazujme se Bohu schválenými, neboť den se přiblížil.

Římanům 13:12 ... „Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla!“

1 Tesalonickým 5:5-6 ... „Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“

V souvislosti s touto novinkou se podívejte na následující studijní stránky:

BIBLICKÝ SOBOTNÍ DEN

TŘETÍ ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ - PŘIKÁZÁNÍ A VÍRA

CO JE ZNAMENÍ ŠELMY?