MaranathaMedia.cz

Témata prezentací

Jednotlivé přednáškové série

Přednášková série Únik z Pentagonu lží, TRSC 2016

Představeno: Říj 30, 2020 - Bře 10, 2023

Přednášková série Únik z Pentagonu lží byla krystalizací proudu pravdy, která se vyvíjela od září 2001. Ona dohromady společně přinesla rámec klíčových doktrinálních pravd, jenž umožňuje duši, aby unikla ze satanova mistrovského podvodu, jehož cílem je zničit křesťany, kteří hledají věčný život.

Tato série pro mnoho lidí otevřela dveře do nové reality v jejich křesťanské zkušenosti a položila základy pro celosvětové hnutí, jež má za cíl svobodu od jha, které v tomto světě pociťujeme.

Tato přednášková série se odehrála v USA hned poté, co byl učiněn jistý vitální objev během Svátku stánků v jednom krásném německém lese. Princip zrcadla propojený s dvěmi smlouvami, tak to otevřelo příběhy ve Starém zákoně, jež se zdánlivě zdají, že Boha představují jako násilného destruktivního.

Přejeme Vám hojná požehnání, jak budete uvažovat o tomto seriálu přednášek. Kéž to stejně otevře dveře pro Vás, jako to otevřelo pro mnohé další.

Jednotlivé prezentace

Prezentace: 2

Zatřídění jednotlivých prezentací, které nespadají do žádné přednáškové série