MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Srp 19, 2021
Poslední aktualizace Srp 19, 2021
Počet stran 28
Počet stažení 405

Ostatní jazyky

български език English Deutsch Română Español Kiswahili

Pokud se přiblížíte k Božímu zákonu bez Evangelia, vaše přirozené vnímání spravedlnosti vás zabije. Fascinováni? Čtěte dál.

Opakovali dvě velké zásady — totiž že zákon je projevem Boží dokonalosti a člověk, který nemiluje zákon, nemiluje ani evangelium. Neboť zákon — stejně jako evangelium — je jakýmsi zrcadlem, které odráží Boží charakter (povahu). GC 465

Láska, čest a dokonalost zjevena v evangeliu je zjevením Božího charakteru člověku. Spravedlnost, dobrota a laskavost, které bylo vidět v charakteru Krista, se má opakovat v životech těch, co přijímají výsady evangelia. Studiem Slova Ho máme vidět takového, jaký je - a okouzleni tím pohledem na Jeho božskou dokonalost máme růst na stejný obraz. Potřebujeme porozumět, že evangelium plně zjevuje Hospodinovu slávu [charakter]. Je to zrcadlo, které obrácené duši zjevuje charakter Boha. Boží podoba je zjevena v dokonalém charakteru Jeho Syna, abychom mohli porozumět, co znamená být učiněn na Boží podobu a čím se můžeme stát, pokud ustavičným díváním se dovolíme, abychom sami byli změněni od "slávy k slávě". {ST, 24. únor 1909, odst. 3}