MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Led 07, 2022
Počet stran 132
Počet stažení 313

Vydejme se na cestu! Tato kniha je celá o cestě, cestě životem, procházce svatyní, cestě po Ježíšových šlépějích. Tato cesta má ale paralelu. Ona vede podél cesty Křesťana a jeho Poutníkovy cesty (kniha). Ona ční až do zkušeností, které všichni sdílíme v životě, do vystavení volbám, do hledání přijetí, česti a lásky.

Lákají nás hlasy - jak ten od Milovaného, ​​tak ten od Podvodníka. A znějí tak podobně! Kazatel Ebens nejosobnějším způsobem popisuje svou cestu za poznáním, když našel Hlas zcela půvabný, ​​když slyšel Jeho hlas, totiž hlas Syna a hlas Jeho Otce. Tenhle hlas je jemný a tichý, slabounký v očích mužů, které tak snadno přitahuje pozlátko a třpyt, chvála a uznání, jež každého z nás pořád láká a mnoha způsoby. Tenhle hlas mluví jasně skrze čtení Jeho Slova a tato knížka je plná citátů Písma, které nám osvětlují cestu přes svatyni až nakonec do Svatyně svatých!

Kdo je Milý, Milovaný? Proč je Milý? Kdo ho miloval? Zásadní otázky, na které dostanete jasné odpovědi na následujících stránkách. Zásadní rozdíl mezi tím, kým On je, a tím, co On dělá, je velký předěl, do kterého bůh tohoto světa vložil veškerou svou energii, aby skryl, zatemnil a svedl celý svět a pokud možno i vyvolené. Náš věčný život závisí na poznání toho rozdílu. To, co se chystáte číst, učiní tento rozdíl skutečným a úžasným. Udělejte tedy první krok na cestě radosti, pokoje a lásky – na objevení svého Milovaného (Milého).