MaranathaMedia.cz
Vydáno Kvě 16, 2020
Poslední aktualizace Kvě 16, 2020
Počet stran 80
Počet stažení 573

Ostatní jazyky

English Español Kiswahili

V průběhu minulého roku zasvítila záplava slavného světla na Boží Slovo, aby odhalila skutečně milující charakter našeho Otce, takový, jak je zjeven v životě Krista, dokud byl tady na zemi. Mnozí přijali myšlenku, že náš nebeský Otec nestojí proti hříšníkovi jako vykonavatel rozsudku a přece zůstalo nezodpovězených mnoho otázek ohledně toho, jak vysvětlit soudy ve Starém zákoně a konečné zničení bezbožných.

 

Během Svátku stánků v roce 2016 přišlo k Božímu lidu světlo a pravda skrze chápání služby smrti (2 Kor 3,7), jak souvisí s dílem jak Staré, tak i Nové smlouvy, aby uvedla duši věřícího do úplné zkušenosti ospravedlnění z víry, jak je zjevena v poslušnosti všem Božím přikázáním.

 

V reakci na tohle poselství přitáhla krátce poté série setkání pod názvem „Uniknout Pentagonu lží“ skupinu studentů Bible z celého světa do města Talking Rock v americkém státě Georgia, aby uvažovali o milujícím charakteru našeho nebeského Otce.

 

Několik lidí se začalo sdílet s citáty z Ducha prorockého, které potvrzují pravdy, o kterých se uvažovalo v té sérii. Inspirované výroky v Duchu prorockém tehdy Tinu Marii Simonovou uchvátily až tak, že dlouhé hodiny vyhledávala a sestavovala nádhernou kytici výroků zjevujících krásu a slávu našeho Otce.

 

Tuto sbírku jsem četl se vzrušením a celá moje bytost říká Amen, neboť na každé stránce nacházím potvrzení toho, že Syn živého Boha zjevil vesmíru, kdo a jaký Otec v nebesích opravdu je. Odhalil lži nepřítele, kterými se snažil představovat Boha jako nevlídného a násilného, když žádal udržení pořádku ve svých královstvích. S absolutní jistotou můžeme říci, že Ježíš Kristus nám ukázal Otce a také jaký obraz lásky nám je dán. Nyní můžeme patřit či hledět na charakter, který bude samotnou Boží pečetí nám danou skrze dar Ducha během stanovených nám určených časů osvěžení. Radujme se, protože se blíží naše vykoupení (Lk 21,28).