MaranathaMedia.cz
Stáhnout knihu
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 20, 2017
Napsáno Srp 05, 2017
Počet stažení 469

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Русский Српски Español

U zrodu Adventismu, poté co byly položeny jeho základy, část materiálu použitého na jejich stavbu byli dřevo a sláma Augustinovy falešné teologie smluv. Použitím těchto falešných brýlí vedlo k tomu, že Adventistické hnutí vybudovalo zeď kolem dvou klíčových biblických textů, konkrétně Galatským 3:19-24 a Kolosským 2:16,17.

Pán seslal nejvzácnější poselství skrze starší Jonese a Waggonera, aby tak podpálil toto dřevo a slámu, které blokovali dokončení Adventistického poselství pod mocí Pozdního deště.

Pod Satanovým vnuknutím vyšlo v zoufalství volání, aby se stálo při meznících a bránil se zákon v Galatským podle dispenzačního pohledu na smlouvy. Přesto, že toto učení o zákonu nebylo mezníkem, několik adventistických vedoucích se k tomuto idolu přivázalo a rozhodli se jít s ním až do hrobu.

Máme se poučit ze smutných lekcí této historie a použít klíč ke smlouvám, který nám dal Waggoner k dokončení díla Adventistického hnutí? Je tomu přes 120 let, co byl Kristus hořce zklamán kvůli odmítnutí tohoto nejvzácnějšího poselství. Je nám právě dávána další příležitost ke vstupu do země s tím, že navštívení této nepravosti, bude ukončeno do třetí a čtvrté generace. Povstaňme a chopme se této země zaslíbené!