MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 20, 2017
Počet stažení 1,148

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Српски Español Kiswahili

Jak se srovnáme s hromadným vyvražďováním národů mečem Izraelitů, když čteme slova Kristova?

…všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Nejen muže, ale také ženy a děti:
Dt 2:34 V té době jsme dobyli všechna jeho města a každé město jsme zasvětili zkáze, na muže, ženy i malé děti. Nenechali jsme nikoho přežít:

Byli Izraelité opravdu ve shodě s povahou Boha? Proč měli neustále strach, že je odvedl do pouště, aby je tam zabil? Souvisela hluboká temnota, která padla na Abraháma, jakkoliv s tím, že uchopil meč, aby zachránil svého synovce a rodinu?

Mělo vyvraždění Šechemitů Lévim a Someónem jakýkoliv vliv na slib Izraele zcela zničit své nepřátele? Potřebujete to vědět? Kdyby ne, mohl by k vám přistoupit Kristus, stejně jako k Jákobovi a Jeho potížím, a být vnímán jako nepřítel? Jen vírou v milosrdenství Boha Jákob zvítězil jako pravý Boží Izrael.