MaranathaMedia.cz
Vydáno Čvc 07, 2019
Napsáno Čvc 07, 2019
Počet stažení 639

Většina křesťanů má jasnou představu o hněvu a Božích soudech, také o Jeho navštíveních, Jeho odplatě a Jeho trestu. Věří, že ony reprezentují aktivní jednání Boha, který v určitém okamžiku ztrácí Svoji trpělivost a trestá, odstraňujíce přestupníka Svého zákona pomocí příkazů ke Svým svatým andělům, aby ubližovali, mučili a zabíjeli lidské bytosti a destruktivním způsobem použili síly přírody, aby dosáhli Jeho cíle, kterým má být zničení toho odpadlíka. Ale jak lidé přišli k takovému závěru?

 

Příběhy Kristova kříže a zničení Jeruzaléma nám odhalují dvojí vzorec, a to jak Božího soudu, tak i konečné záhuby bezbožných.

  1. Bůh varuje, koriguje, kárá a poukazuje na jedinou cestu bezpečí
  2. Lidé si jdou svou vlastní cestou, nezávisle na Duchu Božím
  3. I přes opakovaná varování si volí vlastní cestu
  4. Staví sami sebe mimo Jeho ochranu
  5. Bůh odnímá Svoje požehnání a odstraňuje Svou ochranitelskou péči
  6. Boží Duch je odebrán
  7. Bůh svým andělům nenařizuje, aby zamezili Satanovým útokům na ty lidi
  8. Satan svou mocí působí na moři i souši a způsobuje pohromu a nouzi ve snaze zničit zástupy a získat svou kořist