MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 20, 2017
Napsáno Srp 05, 2017
Počet stažení 1,428

Kdo má Syna, má život. Proč tomu tak je? Protože v Božím Synu přebývá ryzí srdce Syna, který je poslušný
svého Otce. Dělá vždy to, co se líbí Otci. Má také Otcovo požehnání a Jeho hlubokou náklonnost. Synovo srdce zcela spočívá v Otcově lásce.


Je to moudrost Boží, která sdílí Ducha Jeho milovaného Syna s vesmírem; sladký, laskavý a poslušný Duch, který
miluje přikázání svého Otce. Kristus je moudrost Boží a jistotou vztahově orientovaného království plného lásky.

Tento laskavý líbezný Duch proudí od Božího trůnu skrze strom života. Satan odmítl Božího Syna a Jeho mírného
Ducha. Satanův vzdorný duch vedl válku s líbezným, pokorným a poslušným Duchem Božího Syna. Tento duch
vzdoru přešel na lidstvo. V Kristově oběti je nám tento mírný duch znovu nabízen. Tajemství, jak mít Ducha,
spočívá ve vědomí, kdo jsou Otec a Syn, neboť toto je věčný život, znát Otce a Syna a pít z pramene živé vody,
která vytéká z trůnu Božího a Beránkova.