MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Srp 31, 2021
Počet stran 28
Počet stažení 378

Kristus vyvýšil Boží charakter, připsal mu chválu a vyjádřil uznání za celý záměr jeho poslání na Zemi, a sice vyvést lidi z omylu zjevením Boha. V Kristu měli lidé před sebou otcovskou milost a bezkonkurenční dokonalost Otce. V jeho modlitbě těsně před ukřižováním prohlásil: "Zjevil jsem tvé jméno lidem" (Jan 17:6). "Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal"(Jan 17:4). Když Boží Syn dosáhl cíl svého poslání - zjevení Boha světu -, oznámil, že jeho dílo je dokončeno a že charakter Otce byl zjeven lidem. {ST, 20. leden 1890, odst. 9}