MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 19, 2017
Napsáno Srp 01, 2017
Počet stažení 1,236

Univerzální vzorce života jsou všude kolem nás.

Ony pocházejí z onoho původního Božského vzorce přicházejícího od Otce, skrze Syna a nacházíme je v každém aspektu života. Slunce a měsíc, semínko a rostlinka, rodič a dítě, král a země, Starý zákon – Nový zákon, tento vzorec Zdroje a Kanálu (prostředníka) je klíčem.

Podvratný, rozporuplný vzorec si našel cestu do životů mužů a žen i do srdcí a myslí vládců a vůdců. Všichni si musí zvolit svůj vzorec života nebo smrti. Svaté Písmo nás nabádá, abychom si vybrali.