MaranathaMedia.cz
Vydáno Kvě 08, 2019
Napsáno Kvě 08, 2019
Počet stažení 727

Ostatní jazyky

Afrikaans English Français Deutsch 國語 Kiswahili

Paní Whiteové bylo ve dvou vizích ukázáno něco k tématu času zahájení Šabatu. První byla už v roce 1847 v Topshamu (Maine). Ve vizi jí bylo ukázáno, že zahajovat sobotu při východu slunce je špatně. Potom uslyšela anděla, jak opakuje tato slova: „Od večera až do večera budete zachovávat svoji sobotu.”

V první vizi jsme byli směrováni ke slovu Božímu slovy: „Od večera až do večera;“ ale astronomicky vzato, později bylo rozhodnuto, že večer je v 18.00 hodin. Ve druhé vizi byla použita ta samá slova, a my jsme byli ke slovu Božímu směrováni mnohem výrazněji, a které když se prozkoumalo, ustanovovalo čas západu slunce. Bratr B. a několik málo dalších bylo takto přesvědčeno, a od té doby v této otázce panuje všeobecný soulad. (James White, RH, 25. února 1868)

Je to pro vás nejsvětější sobota; budete pokořovat své duše. Večer devátého dne toho měsíce, od večera až do večera budete zachovávat svoji sobotu. Lv 23:32

„ale jenom na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, tam obětuj velikonoční oběť, večer, po západu slunce, v čase, kdy jsi vyšel z Egypta.“ Dt 16:6