MaranathaMedia.cz
Vydáno Čvn 01, 2021
Počet stran 52
Počet stažení 345

Ostatní jazyky

English Español Kiswahili

Tato brožura je sbírkou čtyř článků z časopisu “Znamení doby” z roku 1879, dále jedné kapitoly “Dokonáno jest” z knihy “Touha věků” a poslední kapitoly knihy “Velký spor”. Až budete pročítat tyto stránky, Kristus vám bude zjeven v mnohem jasnějším světle, které učiní utrpení našeho Spasitele a jeho Otce důvěrně blízká za účelem prohloubení našeho porozumění hříšnosti hříchu, abychom tak mohli získat ducha pokání od Krista, který jako jediný zná Otce tak, jako Otec zná Jeho a je tudíž jediným kvalifikovaným prostředníkem, jenž nám může odhalit skutečné porozumění Otcova utrpení. Nechť jsou tyto stránky potravou pro vaší duši.