MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Bře 01, 2011
Počet stažení 1,367

Miliony lidí denně bojují s depresí. Motivace pokračovat dál se stává těžší a těžší a mnozí z ní hledají cestu ven.

Toxické účinky bezcennosti pocházejí z toho, že posuzujeme sami sebe - že v něčem nejsme dobří, že nás nikdo nemá rád a že jsme neužiteční. Většina samoučných knih se snaží tento problém řešit tím, že povzbuzuje lidi k lásce a hýčkání sebe sama a namlouvání si, že jsou zvláštními.

Tato metoda však zcela obchází základní lidskou potřebu dostávat požehnání. Tedy např. postavu rodiče nebo mentora, který do vašeho života mluví slova požehnání. Neexistuje nic, co by mohlo nahradit tuto mocnou zkušenost, když je vám říkáno, že jste milováni někým, koho respektujete a obdivujete.

Tohle nám chce každý den sdělovat náš Otec v nebesích, ale Satan oslepil mnoho lidí na světě, aby hledali hodnotu na jiných místech a aby byli hluší k tomuto nádhernému Otcovu požehnání - totiž, že jste Jeho milované dítě.