MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Led 27, 2018
Poslední aktualizace Lis 25, 2020
Počet stran 48
Počet stažení 1,015

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Português Русский Српски Español Kiswahili Wikang Tagalog

Proč řekl Ježíš Petrovi, aby odložil svůj meč, ale nechal Léviho syny projít táborem a povraždit ty, jež se odmítli kát?

Exodus 32:26-28  Postavil se Mojžíš do brány tábora a zavolal: Kdo je Hospodinův, ke mně. Shromáždili se k němu všichni synové Léviho. (27) On jim řekl: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Připašte si každý meč k boku, projděte tábor sem a tam od brány k bráně a zabíjejte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého příbuzného. (28) Synové Léviho učinili podle Mojžíšova příkazu a onoho dne padlo z lidu asi tři tisíce mužů.

A co si odnesete z těchto komentářů?

Ti, kteří se do tohoto úkolu zapojili, jakkoli bolestivý se jim jevil, si měli uvědomit, že vykonávají nad svými bratry samotný soud Boží. A za to, že tento bolestivý úkol splní - i navzdory svým vlastním pocitům, Bůh je obdaří svým požehnáním. 1SP 252

Jak sladíme všechny tyto věci dohromady?

Tajemství kříže vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle, které září z Golgoty, vypadají Boží vlastnosti, které v nás vzbuzovaly strach a posvátnou bázeň, krásné a přitažlivé. Milost, laskavost a Otcovská láska se pojí se svatostí, spravedlností a mocí. Až budeme pozorovat vznešenost Boha na trůnu, jeho velikost a vyvýšenost a v projevech jeho milosti poznáme jeho charakter, pochopíme jako nikdy předtím význam onoho drahého oslovení: „Otče náš“. VDV 419.1

Při zkoumání kříže uvidíme, že vskutku ta služba smrti je nádherná a uvádí ty, kteří věří Božím zaslíbením do Jeho Spravedlnosti.