MaranathaMedia.cz
Stáhnout knihu
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 26, 2017
Napsáno Říj 26, 2017
Počet stažení 535

Ostatní jazyky

български език English Српски Español

Jones a Waggoner začali vyučovat, že organizace církve je prováděna pouze samotným Duchem Božím. Žádný lidský činitel nebyl potřebný, aby jeden člověk řídil dalšího člověka. Tyto principy byly založeny na jednotlivci - jakožto těle, neboli těle Kristově.

Církev v nebi byla postavena na vztahu Otce a Syna. Církev na Zemi jako obraz nebe byla zbudována na vztahu Adama a Evy. Tento hlavní vztah je vzorem církevní organizace.

Spiritistické názory Jonese a Waggonera ve vztahu k církvi a k jiným učením vedly oba muže pryč z adventistické platformy a do odpadnutí. Kéž rozlišíme tyto lekce zanechané těmito muži a rozvineme naši koncepci organizace na Otci a Jeho Synu.