MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 19, 2017
Napsáno Srp 05, 2017
Počet stažení 1,198

“Kněžství Kristovo započalo tehdy, jakmile člověk zhřešil. Byl učiněn knězem podle řádu Melchisedechova. Satan si myslel, že se Pán vzdal své moci nad člověkem, ale Hvězda Naděje prozářila temnou a chmurnou budoucnost v evangeliu kázaném v Edenu.” Ms43b-1891 (4. červenec, 1891) par. 5


Věčné evangelium je trvalé a nyní v těchto posledních dnech přichází k celému světu. Toto evangelium bylo kázáno prvnímu páru v Edenu, světu před potopou skrze Noeho - kazatele spravedlnosti a semeni Abrahama, Izáka a Jákoba, dětí Izraele. Ježíš je nosil na svých bedrech “po všechny dávné dny” a chránil je skrze věčný příslib své krve, jako Beránek Boží, zabitý od založení světa.


Kazatel Ebens vysvětluje smlouvy ve světle Kristova kněžství podle řádu Melchisedechova, které “započalo tehdy, jakmile člověk zhřešil.”