MaranathaMedia.cz
Vydáno Srp 19, 2020
Poslední aktualizace Srp 19, 2020
Počet stažení 528

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Español Kiswahili

To poselství o tzv. Půlnočním volání, které předal Samuel Snow v červenci roku 1844, obsahovalo informace, jež svatým osvětlovaly celou cestu do Božího města. Dokud měli oči upřené na Ježíše a byli vyzbrojení těmito informacemi, neklopýtli. To poselství o půlnočním volání obsahovalo následující informace

  1. 6000 let
  2. (Údajné) Proroctví o 2520 letech
  3. Proroctví o 2300 letech
  4. Sedmdesát týdnů z Daniele 9. kapitoly
  5. Rokem ukřižování je rok 31 n. l.
  6. A pátek je den, kdy tohoto roku Kristus zemřel.
  7. Karaitský židovský kalendář je tím správným kalendářem, kterým lze určit biblické slavnosti (svátky), a tímto tak stanovit datum 22. října 1844 coby datum pro den Smíření v tomto roce.
  8. Vydání zákona na Sinaji bylo předobrazem vylití Ducha svatého na den Letnic.
  9. Kristův příchod je spojen s Jubileem (milostivým létem) a naplnění svátku stánků potom nastane s Beránkovou svatební hostinou.
  10. Období 1000 let po příchodu Krista je tzv. Mileniální Sobota (Šabat) odpočinku.

Tato moc Ducha, která provázela půlnoční volání v souvislosti s poselstvím druhého anděla, nás vyzývá, abychom pečlivě zvážili, jak pevně jsou položeny body tohoto poselství. Ignorovat tyto body znamená, zatemnit světlo, které svítí "po celou cestu", což by mohlo způsobit, že bychom opustili tu přímou a úzkou cestu k věčnému životu.

Důsledky Karaitského kalendáře se jednoduše nezastavují u metody jak odstartovat biblický rok, ale také nám říkají, že ten sedmý den týdne je Sobota - čímž se odstraní ta teorie (názor), že Šabat se vypočítává podle novměsíce (novoluní) nebo tzv. lunární Soboty. Odstraní to také ideu, že Šabat začíná za úsvitu, protože toto není součástí Karaitského kalendářního systému.

Moje vážná prosba ke všem, kteří se zajímají o poselství třetího anděla, je uposlechnout půlnoční volání a zůstat na té cestě, která je pro nás osvětlená po celou cestu až do nebeského města. Existuje mnoho hlasů, které po Božím lidu požadují, aby opustil půlnoční volání, ale všechny tyto hlasy skončí zničením. Kdo má uši, slyš.