MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Pro 02, 2020
Poslední aktualizace Pro 02, 2020
Počet stažení 373

Ostatní jazyky

български език English Deutsch Српски Español

Bible obsahuje několik případů ukamenování lidí za jejich přestoupení. Odkud se tato praktika vzala? Vnuknul Bůh tuto myšlenku Mojžíšovi nebo přišla z jiného zdroje?

Co pasáže jako tato?

Numeri 11:1  I stalo se, že si lid velmi stěžoval Jehovovi. Jehova to slyšel a vzplanul jeho hněv. Vzplanul proti nim Jehovův oheň a strávil konec tábora.

Jak se máme smířit s tímto faktem o našem milujícím Otci? Ježíš nám řekl:

Matouš 7:2  Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.

Je možné, že soudy, jež dopadly na Izraelce, byly spojeny spíše s jejich představami o soudech, než s Bohem samotným? Změnil hřích zlatého telete něco na vztahu mezi Bohem a Izraelem? Je vůbec důležité to vědět? Slyšte vy, kteří máte uši k slyšení.