MaranathaMedia.cz
Autor Paul Penno
Vydáno Led 16, 2018
Počet stažení 2,678

Ostatní jazyky

български език English Deutsch Српски

Vynikající knížečka, jež vysvětluje ústřední problematiku sporu v roce 1888 uvnitř Adventistického hnutí.

Předmět smluv hraje ústřední roli v pochopení spravedlnosti vírou. Když jsou smlouvy chápány jako zkušenosti jedince, texty jako Římanům 5:20 se otevírají jasnějšímu pochopení jak je Boží zákon vskutku naším vychovatelem, který nás přivádí ke Kristu.

Každý přemýšlivý křesťan potřebuje číst a porozumět obsahu této knihy.

Verze anglického originálu z roku 2002!