MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Čvc 18, 2019
Počet stažení 713

Ostatní jazyky

български език English Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Když Kristus požádal Svého Otce, aby velebil Jeho jméno, Otec odpověděl, že ho velebil a že ho znovu velebit bude. Když Bůh promluvil, někteří si mysleli, že hřmělo, a přesto ostatní mysleli, že je to anděl, který mluví s Kristem.

Když se zamyslíme nad tematikou egyptských ran, mnozí říkají, že hřmělo, ale ve světle evangelia je zde sladký andělský hlas, který nám káže o Kristovu kříži. Evangelium bylo kázáno Izraeli i nám. Žd 4:2

Prostřednictvím Své spásné práce Kristus dlouho prosil za egyptský lid. Stál ve stále se rozšiřující propasti apostaze, až musely být nakonec požadavky ničitele splněny. V bolestivé porážce Egypta slyšíme ozvěny kroků Spasitele směrem ke kříži. Při pozvednutí hole s hadem byl odhalen charakter ničitele, stejně jako nezištná láska Boha a Jeho Syna. Ve skutečnosti jsou všichni lidé v tomto světle přitahováni ke Kristu.

Podívejte se skrz hrom, krupobití a krev a uvidíte zde portrét trpícího Syna Božího, který byl zraněn pro naše přestoupení a zbit za naše nepravosti.