MaranathaMedia.cz
Vydáno Bře 24, 2021
Poslední aktualizace Bře 24, 2021
Počet stran 20
Počet stažení 477

Kdo byl tím ničitelem prvorozených v Egyptě?

Exo 12:23 Když bude Hospodin procházet, aby postihl Egypt, a uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích, pomine Hospodin ty dveře a nedovolí ničiteli vstoupit do vašeho domu, aby vás postihl.

Mnozí věří, že to byl Bůh, kdo je všechny zabil. Pokud Bůh nestrpí, aby tenhle Ničitel přišel do izraelských domů, znamená to, že se Sám omezuje? Dává to smysl? Pokud Kristus zahubil prvorozené v Egyptě, znamená to, že ti, kdo jsou s Kristem ukřižováni a kteří věří, že Kristus je v nich, tak že v nich přebývá ničitel?

Syn člověka nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit. Lukáš 9:56

Důkazy jasně ukazují, že Satan je tím Ničitelem a je to Bůh, který mu brání dělat jeho zlé dílo.

Takovým způsobem nepřítel připisuje Stvořiteli a Dobrodinci lidstva své vlastnosti. Krutost je ovšem satanova vlastnost. Bůh je láska a vše, co stvořil, bylo čisté, svaté a laskavé, dokud do toho původce zla nezanesl hřích. Satan sám je tím nepřítelem, který svádí člověka k hříchu a snaží se ho zničit. Když potom získá jistotu, že mu člověk padne za oběť, raduje se ze škody, kterou způsobil. Kdyby mu to Bůh dovolil, pochytal by do svých sítí všechny lidi; kdyby nezasáhla Boží moc, neunikl by ani jeden Adamův potomek.  {GC 534.2}