MaranathaMedia.cz
Vydáno Led 27, 2022
Počet stran 108
Počet stažení 299

Ostatní jazyky

English Deutsch Polski

V době, kdy jsem procházela hlubokou osobní krizí, jsem začala vyhledávat citace speciálně od Ellen G. Whiteové na témata Boží lásky a péče, aby mě utěšily.

Sbírala jsem je, a tak mi časem přibývaly. Pročítala jsem svou sbírku každý den, a modlila se, aby mi Bůh ukázal svou lásku, povahu, a království.

Modlitby mé slabosti byly láskyplně vyslyšeny, a prožitky temnoty, mé strachy a smutky byly postupně nahrazeny pocity spokojenosti, hlubokého štěstí a klidu.

Dodnes si v této sbírce často čtu, a tyto texty mi vždycky poskytnou útěchu a sebejistotu, a vedou mě k hlubšímu poznání srdce mého nebeského Otce, který mě (a Tebe!) miluje tak moc, že nám daroval Svého nejvzácnějšího, jediného narozeného (jednorozeného) Syna.

Nechť jsi při čtení také požehnán/a.

Jutta Deichselová