MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vypravěč Jiri Sanek
Vydáno Čvc 07, 2019
Poslední aktualizace Led 11, 2021
Počet stran 20
Počet stažení 714
Audio ke stažení 621
Stažení celkem 1,335

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Español

Adventistické hnutí bylo postaveno na základech Zjevení 14:12 jakožto těch, kteří zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu. Z těchto základů tato brožurka odhaluje propojení k pochopení Kristovy spravedlnosti, jež je se projevuje v poslušnosti všem přikázáním Božím.

Poselství z roku 1888 odhalilo nový vztah mezi zákonem a evangeliem, což učinilo možné porozumění a proto i naplnění Malachiáše 4:4 (nebo v některých překladech Mal 3:22):

Pamatujte na zákon mého otroka Mojžíše, který jsem mu dal na Chorébu, ustanovení a nařízení pro celý Izrael.