MaranathaMedia.cz
Vydáno Lis 15, 2022
Počet stran 28
Počet stažení 209

Ostatní jazyky

English Deutsch 國語 Español

Kristus je výslovný obraz osoby svého Otce a andělé v Synu mohli vidět dokonalé znázornění Boha. Lucifer toužil po cti a slávě, jež byly dané Kristu. Stal se tak sebevznešenějším, až se domníval, že kvůli svému vysokému postavení zastiňujícího cherubína může dělat, cokoli si zamane, a snažil se pro sebe získat postavení dané Kristu. {Lt55-1903.15}

 

Satan svým vlastním jednáním si kove (kuje) řetěz, jímž bude spoután. Obyvatelé nebeského vesmíru ponesou svědectví o Boží spravedlnosti při jeho zničení. Nebe samo vidělo, čím by bylo nebe, kdyby satanovi bylo dovoleno v něm zůstat. Všechny nepadlé bytosti jsou nyní sjednoceny v tom, že Boží zákon považují za neměnný. Podporují vládu toho, který, aby vykoupil přestupníka, neušetřil svého vlastního Syna. Jeho zákon se ukázal jako bezchybný. Jeho vláda je navždy bezpečná. Otec, Syn a Lucifer byli ukázáni ve svém skutečném vztahu jeden ke druhému. Bůh podal neklamný důkaz Své spravedlnosti a Své lásky. {ST 27. srpna 1902, odst. [3]