MaranathaMedia.cz
Vydáno Srp 26, 2022
Počet stran 40
Počet stažení 217

Abych to uvedl na pravou míru, já (autor této brožury) to chápu takto:

Hnutí sedmého měsíce bylo celé v roce 1844 z Božího vedení.  Ale v následujících letech se muži ve vedení [církve, pozn. překl.] rozhodli zbavit se šesti svátků tím, že změnili učení o zákoně, o němž se hovořilo v Galatským 4:8–11. Byla přestavena výhybka, která zatřídila židovské svátky do ceremoniálního zákona, a obojí bylo přibito na kříž, místo aby svátky byly zatříděny s morálním zákonem a nebyly přibity na kříž. 

Podívejte se na kterýkoli ze spisů k této poslední položce v CASD Biblickém komentáři na téma Koloským 2:14-17, nebo v knize Adventisté sedmého věří, 27 Věroučných článků, s. 292 (angl. str. 243), také na čtvrtletní lekci Sobotní školy Červenec - Září 2010, na straně 92 (viz 22. září).  Smithovo a Butlerovo učení je dodnes jasně prezentováno. 

Jelikož se v roce 1888 Jones a Waggoner pokoušeli napravit toto chybné učení na před-sezeních (která shodou okolností byla v době sedmého židovského měsíce t. r.), církevní vedoucí Smith a Butler proti tomu vehementně bojovali.