MaranathaMedia.cz
Vydáno Kvě 11, 2019
Počet stažení 885

Ostatní jazyky

български език English Deutsch 國語 Русский Српски Español Kiswahili

A co svátky?
Dobrá otázka.
Tato příručka odpovídá na následující otázky:

Měli bychom i dnes dodržovat ustanovení?
Co je součástí ustanovení?
Obsahují svátky morální principy?
Musíme dodržovat ustanovení, abychom byli spaseni?
Proč dodržujeme jen některá z ustanovení?
Jsou svátky součástí systému obětí?
Je Šabat sedmého dne ustanovením nebo slavností Hospodina?
Kolik existuje Šabatů?
Co je požehnání Šabatu?
Proč dodržujeme jeden druh Šabatu, a ne všechny?
Způsobil Bůh zánik svátků?
Kolik existuje zákonů?
Byly některé zákony zrušeny na kříži?
Co bylo přibito ke kříži?
Slavnosti – jsou stínem nebo předobrazem, zaniklým s příchodem obrazu?
Měli by křesťané dodržovat svátky?
Budeme dodržovat svátky v nebi a na nové zemi?

Napsali Gary Hullquist a Adrian Ebens