MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Kvě 12, 2019
Počet stran 52
Počet stažení 471

Ostatní jazyky

Afrikaans български език English Français Deutsch Română Русский Српски Español Kiswahili

Slova, která Otec pověděl svému Synu při křtu, jsou ozvěnou požehnání, jenž na Něj Bůh vylil o první stvořitelské Sobotě. Denně nacházel Otec ve svém synu zalíbení a Syn se před ním radoval. V Sobotu Otec na Svého Syna dýchl a Syn byl osvěžen Otcovou láskou. Toto intimní spojení mezi Otcem a Synem bylo navždy umístěno do Soboty a každou Sobotu Otec dýchne Svůj osvěžující odpočinek na Syna a na všechny ty, jež Jeho Syna přijímají.

Láska Otce k Synu je trvalá, přesto je projevována v konkrétní určené časy, jež reflektují princip Soboty. Jakmile přicházíme do těchto schůzek-setkání, tehdy vstupujeme do Otcova zalíbení v Jeho Synu. Jak se stáváme součástí té ženy, jež stojí na měsíci a je oděna do slunce, poznáváme časy a období osvěžení, které nám Otec ze svého trůnu seslal.

Náš Otec nás nyní povolává do plnější zkušenosti Soboty (Šabatu). Jakožto děti Abrahamovy jsme zváni do všech duchovních požehnání v Ježíši Kristu. Ježíš nám říká: „Hle, stojím u dveří a tluču“ a On tluče právě v určených časech. Otevřete mu a povečeříte s Ním?