MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Led 27, 2021
Poslední aktualizace Bře 24, 2021
Počet stran 32
Počet stažení 489

Prokletím za spáchaný hřích bude celá příroda připomínat člověku povahu a následky vzpoury proti Bohu. Když Bůh stvořil člověka, učinil ho vládcem nad zemí a všemi živými tvory. Pokud byl Adam věrný nebi, byla mu podrobena celá příroda. Když se však vzepřel zákonu Božímu, vzbouřili se nižší tvorové proti jeho vládě. Tak Bůh ve svém velkém milosrdenství zjevil lidem svatost svého zákona a ukázal jim na jejich vlastním příkladu, jakému nebezpečí se vystavují, odkloní-li se od něho, byť i jen v nejmenším. PP 59, 60

Adam stával mezi všemi tvory jako král a pokud setrvával ve věrnosti k Bohu, uznávala všechna příroda jeho vládu; ale když přestoupil, bylo toto panství ztraceno. Duch vzpoury, do kterého sám vstoupil, se rozšířil po celém zvířecím stvoření. Duch vzpoury, jemuž sám zjednal přístup, se rozšířil na všechno živoucí stvoření, takže nejenom život člověka, ale i přirozenost šelem, lesní stromy, polní byliny (Ed 27) i samotný vzduch, který vdechoval, to vše vyprávělo o smutném poučení z poznání zla.  Ed 26.4