MaranathaMedia.cz
Vydáno Čvn 01, 2021
Počet stran 12
Počet stažení 388

Ostatní jazyky

English Deutsch

Kristus přišel, aby světu zjevil Boha, jako Boha lásky, milosti, soucitu a smilování. Hustá tma, kterou se satan snažil obklopit Boží trůn, byla zahnána Vykupitelem světa a Otec byl lidem opět představen jako světlo života.