MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Úno 03, 2021
Poslední aktualizace Úno 03, 2021
Počet stran 48
Počet stažení 502

Co si vezmeme z prohlášení, jako jsou tato?

Pod Božím vedením mají (andělé) nesmírnou moc. Při jedné příležitosti vyhladili na Kristův příkaz za jedinou noc sto osmdesát pět tisíc mužů asyrské armády. DA 702 (TV 447.1)

Stejný anděl, který sestoupil z nebe, aby zachránil Petra, přinesl Herodovi poselství o Božím hněvu a soudu. Dotkl se Petra, aby ho probudil ze spánku; bezbožnému králi však zasadil jinou ránu. Svým úderem ho pokořil a vykonal trest všemocného Boha. Herodes zakusil trestající Boží soud a umíral za velkého duševního a tělesného utrpení. AA 152 (PNL 86.6)

Opravdu svatí Boží andělé zabíjí lidi? Opravdu vyřkl Kristus slova: „Tito lidé nyní musí zemřít, jděte a popravte je!“ Skryl Ježíš tuto část Božího charakteru, když přišel na zemi? Ježíš když tu byl, tak nikoho nepopravil. Kdyby bylo popravování součástí jeho charakteru (povahy), proč bychom potom objevili při jeho pobytu na zemi toto?

Lukáš 9:56  Neboť Syn člověka nepřišel lidské duše zahubit, ale spasit.

Jan 14:9   Ježíš mu řekl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: „Ukaž nám Otce?“