MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 20, 2017
Počet stažení 1,268

Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou službu. Iz 28:21

Co je to za podivný čin, který Bůh vykonává? Podle mnohých jde o pro Boha netypický čin, kdy očišťuje Universum od hříchu. Není si snad Bůh někdy podobný?

Kdo je vlastně Bůh, kterého uctíváte? Je autorem života, lásky a svobody, nebo je autorem kombinujícím život a smrt? Jsou Boží milosrdenství a spravedlnost dvěma odlišnými stranami Jeho přirozenosti, nebo je spravedlnost vyjádřením Jeho milosrdenství?

Je Bůh v zemětřesení, větru a ohni, stejně jako v tichém hlásku? Upálil Bůh osobně tisíce lidí například tehdy v Nagasaki a Hirošimě? Proč Ježíš káral učedníky, když si přáli přivolat z nebes požár, a kompletně odmítl jejich myšlenku, dokonce i když se ve snaze o podporu odvolávali na Elijáše?

Existuje shoda v Ježíši, který stojí před Jozuem s taseným mečem, a zároveň tvrdícím Svým učedníkům, že kdo s mečem zachází, mečem také schází?

V této brožuře najdete upřímnou snahu rozebrat tyto otázky, a ujistit o pravdě, že Bůh je láska, a každému dá na základě jeho vlastních činů.