MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Říj 20, 2017
Počet stažení 1,082

Ostatní jazyky

български език Cebuan English Français Deutsch 國語 Português Српски Español Wikang Tagalog

Neboť Hospodin povstane jako na hoře Perasímu, rozzuří se jako v Gibeónském údolí, aby vykonal své dílo, sobě cizí dílo, a aby vykonal svou službu, pro něj neobvyklou službu. Iz 28:21

Co je to za podivný čin, který Bůh vykonává? Podle mnohých jde o pro Boha netypický čin, kdy očišťuje Universum od hříchu. Není si snad Bůh někdy podobný?

Kdo je vlastně Bůh, kterého uctíváte? Je autorem života, lásky a svobody, nebo je autorem kombinujícím život a smrt? Jsou Boží milosrdenství a spravedlnost dvěma odlišnými stranami Jeho přirozenosti, nebo je spravedlnost vyjádřením Jeho milosrdenství?

Je Bůh v zemětřesení, větru a ohni, stejně jako v tichém hlásku? Upálil Bůh osobně tisíce lidí například tehdy v Nagasaki a Hirošimě? Proč Ježíš káral učedníky, když si přáli přivolat z nebes požár, a kompletně odmítl jejich myšlenku, dokonce i když se ve snaze o podporu odvolávali na Elijáše?

Existuje shoda v Ježíši, který stojí před Jozuem s taseným mečem, a zároveň tvrdícím Svým učedníkům, že kdo s mečem zachází, mečem také schází?

V této brožuře najdete upřímnou snahu rozebrat tyto otázky, a ujistit o pravdě, že Bůh je láska, a každému dá na základě jeho vlastních činů.