MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Kvě 08, 2019
Poslední aktualizace Bře 05, 2021
Počet stran 44
Počet stažení 676

Ostatní jazyky

Afrikaans български език English Français Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Obětní systém se svými obětinami zvířat, pokrmů a nápojů, to vše poukazuje na Ježíšovu životadárnou milost skrze Jeho dílo na kříži, a skrze Jeho přímluvnou službu na nebesích v náš prospěch.

Vyvstává otázka, v čem tkví důležitost všech oněch měrných jednotek, jako jsou váhy a míry mouky a oleje, a to množství zvířat? Pokud všechny tyto věci poukazují pouze na Ježíšovu smrt před 2000 lety, jak je možné, že se počty zvířat a obětiny pokrmů při každém náboženském setkání liší? Co to znamená?

Mohou se snad v těchto obětech a obětních darech nacházet lekce, které jsme přehlédli?

Zákon je ztělesněné evangelium a evangelium je vysvětlený zákon. Zákon je kořenem, evangelium vonným květem a plodem, které zákon přináší. Starý zákon osvětluje Nový a Nový zákon osvětluje Starý. Každý z nich zjevuje Boží slávu v Kristu. Oba obsahují pravdy, které tomu, kdo je opravdově hledá, budou stále zjevovat jejich nový, hlubší význam. Pravda, kterou Kristus ztělesňoval a kterou nám zjevil, je nezměrná. Kdo studuje Písmo, jako by nahlížel do studánky; čím více se do ní dívá, tím více si uvědomuje, jak je hluboká a jak se rozšiřuje. (Perly moudrosti, 64)

Ať se skrze světlo Starého zákona učíme o evangeliu víc. Nechť pijeme ze zdroje, a prohloubíme svou radost v evangeliu Krista.