MaranathaMedia.cz

Agape 06, Oheň z nebe

Část přednáškové série Agape

Těsně před tím, než byl Elijáš vzat do nebe, Bible nám říká, že svolal oheň z nebe na 2 skupiny po 50 mužích a jejich velitele. Když Ježíšovi učedlníci přišli k Ježíši frustrováni kvůli Samaritánům, kteří jejich Mistra nebrali správně, tak odcitovali příklad Elijáše, jak seslal oheň z nebe, aby je zničil. Ta odpověď, jíž nám Ježíš dává, říká něco hlubokého o charakteru Bohu. Lukáš 9:54-56 Když to viděli učedníci Jakub a Jan, navrhli: "Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je pohltil?" (55)  Obrátil se a pokáral je. Řekl: „Nevíte, jakého jste ducha.“  (56)  Syn člověka nepřišel duše lidí zahubit, ale zachránit. Šli tedy do jiné vesnice.