MaranathaMedia.cz

Pentagon lží - 10 - Živý chléb z nebe, série v TRSC

Část přednáškové série Přednášková série Únik z Pentagonu lží, TRSC 2016

Zdroj: https://youtu.be/2gap_Fr0itM

Ten chléb se množí, ta řeka se rozšiřuje a prohlubuje, požehnání od našeho nebeského Otce je znásobeno.

celý komplet přepis přednášek ke stažení: https://maranathamedia.cz/book/view/unik-z-pentagonu-lzi-prednaskova-serie

Představeno: Bře 10, 2023
Autor: Adrian Ebens