MaranathaMedia.cz

Boží zaslíbení a lži o změně klimatu - část 2.

Vytvořeno Úno 03, 2023 Od Tim Jennings v Boží charakter
Přeložil JS
592 Přečtení

Zdroj:  2. února 2023 Blogy od: Tim Jennings, M.D.

BOŽÍ ZASLÍBENÍ A LŽI O ZMĚNĚ KLIMATU - ČÁST 2

Minulý týden jsme porovnávali Boží zaslíbení z Genesis 8:22-

Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." (B21).

-s falešným narativem (příběhem), který šíří bezbožní šiřitelé strachu za změnu klimatu. V dnešním blogu budeme dokumentovat, že na planetě Zemi se děje pravý opak, totiž že místo aby zvyšující se množství oxidu uhličitého (CO2 ) způsobovalo klimatickou katastrofu, tak ono způsobuje zelenější a obyvatelnější planetu pro prosperující lidstvo.

Dnes spolu vedou válku dva antagonistické světonázory: ten biblický a ten bezbožný. Bezbožný světonázor tvrdí, že Bůh neexistuje, že neexistuje inteligentní plán, že lidstvo nemá žádný smysl, že příroda a její zákony jsou nadřazené, že člověk je pouze nejvyspělejší živočich v evolučním řetězci a že naše budování, rozvoj a podmaňování planety je zkažené, destruktivní a v konečném důsledku proti přírodě.

Jedním z nejčastějších tvrzení bezbožníků, jimiž se snaží prosadit svůj názor, je, že rostoucí množství CO2 v atmosféře v důsledku využívání fosilních paliv lidmi způsobuje takové změny klimatu, které zničí obyvatelnou krajinu, způsobí vzestup hladiny oceánů a promění planetu v pustinu. Ve skutečnosti je však pravdou pravý opak.

 

Ráj před potopou

Z biblického pohledu na svět chápeme, že když Bůh stvořil Zemi, byla to planeta kypící životem; neexistovaly žádné polární extrémy, žádné ledové čepičky, žádné pouště, žádné extrémně vysoké hory pokryté sněhem, s nízkým obsahem kyslíku a bez života. Celá planeta, jak ji Bůh stvořil, byla zahradou ráje, v níž se všude dařilo rostlinám a živočichům. Celá zeměkoule byla bohatá na živé organismy postavené z uhlíku a vody.

Před celosvětovou potopou se v tělech rostlin i živočichů nacházelo nevyčíslitelné množství uhlíku, který koloval tam a zpět neustálou výměnou látek, a to jak výživou, tak výměnou kyslíku a CO .

Během potopy byla naprostá většina rostlin a živočichů pohřbena hluboko v zemi a tak vznikla naše dnešní uhelná a ropná pole. Vody z hlubokých pramenů (Genesis 7:11) vytryskly a voda z rostlin a živočichů se vrátila zpět do vodní hladiny planety; tím vznikly oceány a vyústily ve vznik obrovských zásob zmrzlé polární vody (ledu). Jinými slovy, obrovské množství uhlíku bylo zachyceno do ropných a uhelných podzemních ložisek a obrovské množství vody bylo zachyceno v ledových polích.

Po potopě došlo k drastickým a katastrofickým změnám klimatu. Hladina uhlíku v atmosféře se snížila a došlo ke vzniku pouští, protože v atmosféře nebylo dost vody a CO, která by udržela život rostlin na takové úrovni jako před potopou.

 

Dnešní skutečná změna klimatu

Avšak s tím, jak my lidé spalujeme fosilní paliva z uhelných a ropných ložisek, tak vracíme chybějící uhlík, neboli stavební kámen života, zpět do ekosystému. V důsledku toho se rostliny rychle přizpůsobily a využívají tento rostoucí obsah uhlíku k růstu a expanzi, což snižuje množství pouštních oblastí (vyprahlých, neobyvatelných míst) na světě.

Děje se tak z několika důvodů: Zaprvé, uhlík je nezbytný pro veškerý život, takže přibývající uhlík umožňuje vznik a růst více živých organismů. Za druhé, rostliny dýchají CO (skutečností je, že se prodávají generátory CO2 , jež pomáhají zlepšit růst rostlin ve sklenících); jak roste hladina CO tak rostliny jsou schopny vdechovat CO snadněji, aniž by se jejich systémy (póry atd.) tolik otevíraly, a proto jsou schopny zadržovat vodu a nedochází k jejich dehydrataci a neumírají. Díky tomu mohou rostliny rekultivovat vyprahlé/pouštní půdy, čímž se planeta stává zelenější. Jedná se o kombinovaný efekt navrácení jak izolovaného (odloučeného) uhlíku, tak izolované vody do ekosystému, kde je rostliny využijí k růstu a zlepšení obyvatelnosti planety.

Jinými slovy, jak spalujeme fosilní paliva, tak zvyšujeme množství dostupného uhlíku, a dochází k mírnému nárůstu teploty, což vede ke snižování zásob ledu, které rostliny rovněž využívají k růstu a rekultivaci pouštních oblastí - planeta se tak opět stává zelenější (Grunzweig , a kol.2003).

Od roku 1981 se počet a rozloha pouští na planetě zmenšily, což dokazuje, že Země se skutečně stává stále zelenější (http://www.co2science.org/subject/d/summaries/desertification.php). Protože jsme zvýšili obsah CO v atmosféře, máme zelenější svět a obyvatelnější planetu, což je přesný opak toho bezbožného světonázoru.

Nárůst obydlené půdy vedl také k nárůstu populace zvířat. S přibývajícím uhlíkem rostou rostliny, je potřeba více vody, která se dodává, když roztaje část vody uložené v polárním ledu; tato voda se dostává do atmosféry a je využívána rostoucím počtem rostlin, takže Země se stává ZELENĚJŠÍ a přátelštější k životu. Oceány nestoupají, protože voda je využívána rostoucím počtem rostlin a živočichů.

Je to přesný opak toho, co tvrdí propagátoři změny klimatu! Nezapomeňte, že jde o bezbožné aktivisty, kteří popírají Bibli, celosvětovou potopu a Stvoření a kteří věří, že lidé jsou zlo, které ničí planetu. Musíme přestat věřit tomuto falešnému narativu o klimatické katastrofě CO a pevně se postavit na Boží slovo!

 

Smrtící řešení

Nejenže je změna klimatu lež pocházející od těch, kdo odmítají Bibli, ale bez Písma, které by je vedlo, navrhují její zastánci řešení, která údajně "zachrání planetu" a která jsou v rozporu s Božím vedením a záměrem pro lidstvo a která škodí lidskému rozkvětu.

Bůh lidem nařídil: „Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe“ (Genesis 1:28, CSP).

Božím záměrem pro lidské bytosti, které jsou stvořeny k Jeho obrazu, je, aby se množily tím, že se spojí ve svatém manželství jednoho muže a jedné ženy a budou mít děti - plodit lidičky k našemu obrazu - a vychovávat je k lásce k Bohu a k druhým, učit je, jak funguje Boží království, a připravovat je na to, aby byly v čele a nad Zemí panovaly.

Mít nadvládu (panovat) znamená, že máme planetu rozvíjet a činit ji stále přívětivější pro člověka, vládnout jí zbožným způsobem. Nemáme planetu ničit, vykořisťovat ani zneužívat, ale máme ji rozvíjet za účelem zvýšení počtu lidí, kteří milují Boha a jeden druhého.

Satanův narativ (příběh) je však opačný – jsou to prý lidé, kteří jsou nemocí, rakovinou, virusem a my jsme tím problémem, jenž ničí planetu, a proto je třeba lidi v počtech zredukovat, omezit, snížit. My jako křesťané se sice máme starat o planetu, ale v konečném důsledku si uvědomujeme, že tato planeta bude jednou zničena a nahrazena novou zemí, domovem pro spravedlivé; proto si více ceníme lidí než planety. Bezbožní však pod vedením Satana povyšují planetu na formu uctívání přírody a cení si jí více než lidí. Tohle je skutečnost, ke které se otevřeně přiznávají.

Alex Epstein ve své knize The Moral Case for Fossil Fuels píše:

Mnoho předních ekologů, včetně těch, kteří předpovídají katastrofu fosilních paliv, považuje za hodnotové měřítko to, co nazývají "nedotčená" příroda nebo divočina - příroda nezměněná člověkem. Například David M. Graber, výzkumný biolog ze Správy národních parků, v recenzi na knihu The End of Nature (Konec přírody), kterou McKibben napsal před pětadvaceti lety a v níž předpovídal katastrofickou změnu klimatu, v Los Angeles Times shrnul McKibbenovo poselství následovně:

McKibben je biocentrista a já také. Nezajímá nás užitečnost konkrétního druhu nebo volně tekoucí řeky či ekosystému pro lidstvo. Mají svou vlastní hodnotu, větší hodnotu - pro mě - než jiné lidské tělo nebo miliarda z nich. Lidské štěstí a rozhodně lidská úrodnost [plodnost/úspěšnost] nejsou tak důležité jako divoká a zdravá planeta. Znám sociology, kteří mi připomínají, že lidé jsou součástí přírody, ale není to pravda. Někde na začátku - asi před miliardou [sic] let, možná před polovinou - jsme vypověděli smlouvu a stali jsme se rakovinou. Stali jsme se morem pro sebe i pro Zemi. Je vesmírně nepravděpodobné, že by se vyspělý svět rozhodl ukončit orgie spotřeby fosilní energie a třetí svět svou sebevražednou spotřebu krajiny. Do doby, než se Homo sapiens rozhodne vrátit k přírodě, někteří z nás můžeme jen doufat, že se objeví ten správný virus.

McKibben ve své knize píše, že naším cílem by měl být "skromnější svět", ve kterém bychom měli menší dopad na životní prostředí a "lidské štěstí by bylo druhořadé". Co má prvořadý význam? Minimalizace našeho dopadu na životní prostředí. McKibben to vysvětluje: „I když ne v naší době a ne v době našich dětí nebo jejich dětí, kdybychom nyní, dnes, omezili náš počet, naše touhy a naše ambice, možná by příroda mohla jednoho dne obnovit svou nezávislou činnost.“ To znamená, že by mělo být méně lidí, s méně touhami a ambicemi. Tohle je přesný opak toho, že za měřítko hodnoty považujeme lidský život. Je to držení se lidského neovlivňování jakožto měřítka hodnoty člověka, bez ohledu na lidský život a štěstí.

Mezi biblickým a bezbožným světonázorem je skutečný rozdíl. Současné celosvětové zelené hnutí je bezbožný, protikřesťanský, protibiblický a falešný narativ, který je součástí Satanova podvodu na konci časů, jehož cílem je oklamat dobré lidi, aby se podíleli na své vlastní zkáze - a stejně jako vše ostatní, co Satan vyrábí, je založen na lžích a špatném nasměrování.

Bible předpovídá, že před Kristovým příchodem nastanou různé klimatické problémy - ty však nejsou důsledkem rozvoje planety lidstvem. Ony pocházejí z toho, že lidstvo odmítlo Boha. Když miliardy lidí na celém světě zatvrzují svá srdce v bezbožnosti, Bůh respektuje jejich volbu a stahuje svou ochrannou a podpůrnou moc. Satan tak získává větší svobodu k jednání a aktivně způsobuje nejrůznější ekologické a klimatické katastrofy - zemětřesení, hurikány, cyklony a další. Bible to popisuje takto:

„Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: "Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!"“ (Zjevení 7:1-3 B21).

Všimněte si – ti andělé škodí tím, že oni uvolňují (dovolí napospas) satanské prostředky, které předtím zadržovali. Jak se svět stává stále bezbožnějším, jak se srdce zatvrzují a láska chladne, Boží přítomnost se bude vzdalovat a satanské děje budou způsobovat stále více různých přírodních katastrof. Tyto události budou vydávány za důkaz satanova falešného příběhu o změně klimatu.

Když tedy vidíte, že dochází k různým přírodním katastrofám, nevěřte falešnému příběhu, že lidská činnost způsobuje klimatické změny; místo toho si vzpomeňte na Boží zaslíbení, že „pokud bude země trvati, nepřestane se střídati setba a žeň, studeno a vedro, léto a zima, noc a den“, a uvědomte si, že katastrofy jsou důkazem toho, že Bůh stahuje svou ochrannou moc, což vede k nárůstu démonické aktivity.

To vše potvrdí metody, které používají takzvaní "zachránci klimatu/klimatičtí spasitelé", aby přinesli světu záchranu - nátlak, hrozby, vyvolávání strachu, omezování cestování, ztráta svobod atd. Po jejich ovoci je poznáte!

Boží lid používá Jeho metody pravdy, lásky a svobody při uplatňování zbožného panství, aby se staral o Jeho stvoření - aby se planeta stala přátelštější k lidem, aby se mohlo šířit evangelium, abychom mohli sloužit Boží láskou druhým a aby se lidem dařilo.