MaranathaMedia.cz

Pentagon lží - 8 - Destrukce Pentagonu lží, série v TRSC

Část přednáškové série Přednášková série Únik z Pentagonu lží, TRSC 2016

Zdroj: https://youtu.be/7yaHTQOofOw

Spravedlnost nebo milosrdenství: co je větší, co je na prvním místě? Kdo chtěl spravedlnost? Kdo pozvedl meč? Utrpení Syna. Co je to Kříž?

Stáhnutí přepisu/skriptu je možno zde:
https://maranathamedia.cz/download/view/pentagon-lzi-8-destrukce-pentagonu-lzi

Představeno: Lis 29, 2022
Autor: Adrian Ebens