Pokud je Bůh láska, proč trápí a sužuje ty zbloudilé lidi?

Vytvořil(a) Čvc 29, 2017 Od Robert Wieland v Soud Přečtení: 660
Přeložil Jiri

Drazí přátelé služebnosti "Dial Daily Bread",

Zde je otázka: Je-li Bůh láska, proč trápí a sužuje zatracené lidi a to i když jen na malinkou chvilku než celou věčnost? Neexistuje nějaký humánnější způsob, jak Bůh vyřeší problém, co nakonec provést s těmi zbloudilými?

No, Bůh se nás neptal, abychom Mu řekli, co má dělat, ale v Bibli o tomhle existuje několik pravd, které se zdají jasné:

(1) Ano, "Bůh je láska" (1 Jan 4:8). A to pokaždé, dokonce i na soudu.

(2) On nikdy nezamýšlel, aby se kterýkoli člověk dostal do ohnivého jezera (Mat. 25:41). Ti, kdo se tam nakonec dostanou, ti tak učiní, protože to je to, co si vybrali (Př. 8:36; Jr. 8:3; Ez. 18:25-32).

(3) Je to hřích, který dává svou odplatu – smrt, nikoli Bůh (Ř 6:23, Slovo na cestu).

(4) Otec si umyl ruce ze všeho soudu (rozsudku) těch zatracených. On nikoho nesoudí (Jan 5:22).

(5) Ježíš rovněž říká, že nebude soudit zbloudilé (ztracené); jediní ohledně nichž Ježíš souhlasí, že je bude "soudit", jsou ti, kteří v Něho věří a ty On obhájí (ospravedlní) (Jan 12:47, 48).

(6) Ježíš přišel, aby zrušil odsouzení, které Adam přivedl na "všechny lidi" a zatracení jsou ti, kteří zahodili (promarnili) "verdikt zproštění obžaloby", který jim dal a vzali na sebe zpět "odsouzení", které On nesl (Ř. 3 a 5; Iz. 53:6 a dále).

(7) Opravdová bolest druhé smrti bude tím konečným soudem, že ti zbloudilí (ztracení) si sami zapříčinili, aby byli zapsáni do "knih" (Zj 20:12-14). Každá buňka jejich bytosti bude jako v ohni sebe-sama-odsouzení, až si konečně uvědomí, co udělali - oni zopakovali hřích Ezaua, který měl právo prvorozenství, ale "opovrhnul" jím a "prodal" jej za pouhou trochu světského potěšení (Gen. 25:34; Žd. 12:16). Oni přivítají to skutečné "ohnivé jezero", které ukončí jejich utrpení (strádání).

Jaké je to požehnání, pokud si dokážeme uvědomit pravdu o Božím charakteru raději teď, než čekat až do konce "tisíce let" ze Zjevení 20. Tohle ‚věření‘, že "Bůh je láska", je vážná věc. Tomuto se můžeme bránit (vzdorovat) a neuvědomovat si tak, co děláme, až bude nakonec pozdě. (Ježíš řekl, že dokonce i ti, kteří Ho ukřižovali, nevěděli, co dělají, Lukáš 23:34.)

--Robert J. Wieland

Z archivu "Dial Daily Bread": 17. ledna 2001.
Copyright © 2017 patří služebnosti "Dial Daily Bread."