Stáhnout knihu
Autor: Adrian Ebens
Vydáno: Čvc 18, 2019
Napsáno: Čvc 18, 2019
Počet stažení: 73

Ostatní jazyky

български език English Deutsch Српски

Když Kristus požádal Svého Otce, aby velebil Jeho jméno, Otec odpověděl, že ho velebil a že ho znovu velebit bude. Když Bůh promluvil, někteří si mysleli, že hřmělo, a přesto ostatní mysleli, že je to anděl, který mluví s Kristem.

Když se zamyslíme nad tematikou egyptských ran, mnozí říkají, že hřmělo, ale ve světle evangelia je zde sladký andělský hlas, který nám káže o Kristovu kříži. Evangelium bylo kázáno Izraeli i nám. Žd 4:2

Prostřednictvím Své spásné práce Kristus dlouho prosil za egyptský lid. Stál ve stále se rozšiřující propasti apostaze, až musely být nakonec požadavky ničitele splněny. V bolestivé porážce Egypta slyšíme ozvěny kroků Spasitele směrem ke kříži. Při pozvednutí hole s hadem byl odhalen charakter ničitele, stejně jako nezištná láska Boha a Jeho Syna. Ve skutečnosti jsou všichni lidé v tomto světle přitahováni ke Kristu.

Podívejte se skrz hrom, krupobití a krev a uvidíte zde portrét trpícího Syna Božího, který byl zraněn pro naše přestoupení a zbit za naše nepravosti.