MaranathaMedia.cz
Stáhnout knihu
Autor Adrian Ebens
Vydáno Led 23, 2018
Napsáno Led 23, 2018
Počet stažení 435

Ostatní jazyky

български език English Français Deutsch Español

Adventistická historie je plná sporů a debat na téma, kdy a kde Stará smlouva se všemi svými obřady a ceremoniemi začala a končila. Jako  všechny ostatní protestantské církve, z kterých pocházejí, adventisté dávno přijali převládající myšlenku, že všechny věci staré a židovské skončily smrtí Ježíše. Pro všechny ostatní protestanty to znamenalo také konec sedmého dne soboty. Avšak ne, řekli adventisté, kteří nabyli přesvědčení ze čtvrtého přikázání. Mravní zákon je trvalý; Mojžíšův zákon byl přibit na kříž. Ale co desátek, alkoholický nápoj a nečisté maso? Brzo byl přes ceremoniální dělicí čáru přesunut rostoucí seznam Mojžíšovských ustanovení. A pak nastal rok 1888. Důsledky byly nepopíratelné. Něco muselo povolit. Bojové linie byly načrtnuté, a zbytek - nuže, zbytek je historie.