MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Čvn 19, 2023
Počet stran 160
Počet stažení 132

Den soudu! Většina kultur na celém světě se řídí zásadou, že každý bude čelit soudu za věci, které v tomto životě udělal. Ježíš Kristus nabízí jednoduchou zásadu, jak tento proces soudu snést.

"Nesuďte, abyste nebyli souzeni." -Matouš 7:1

Jaké to je žít v říši, kde přestáváte soudit druhé? Jak je to možné? Neustále posuzujeme či soudíme vzhled, výšku, váhu, schopnosti lidí. Soudíme lidi podle barvy pleti, náboženské příslušnosti, společenského postavení, příjmu a intelektu.

Kam se můžeme obrátit, abychom našli dokonalý příklad někoho, kdo nesoudí, abychom tento příklad mohli následovat?

"Soudíte podle lidských měřítek;  
Já nikoho nesoudím." -Jan 8:15

Jak je možné, že Ježíš nikoho nesoudí? Jak může být spravedlnosti učiněno zadost, když On nikoho nesoudí? Zamyslete se nad tím, co Ježíš říká také o svém Otci.

"Otec navíc nikoho nesoudí,  
ale všechen soud svěřil Synovi." -Jan 5:22

Nehovoří Bible o Božím soudu, kde každý dostane, co si zaslouží? Jak se to shoduje se slovy Ježíše? Poznejte tajemství, jak zvítězit nad odsouzením, které cítíme, když selžeme, a pohrdáním, které můžeme cítit vůči druhým, když selžou oni.

Vstupte do světla pravdy,
kde není žádné odsouzení.