MaranathaMedia.cz

Vydal Bůh u hory Sinaj příkaz k smrti?

Vytvořeno Srp 29, 2020 Od Brian Heckethorn v Boží charakter
Přeložil JS
1,008 Přečtení

Zdá se, že mnozí lidé věří tomu, že Bůh u hory Sinaj řekl Mojžíšovi, že pokud se té hory někdo dotkne nebo přestoupí hranici, tak Bůh by zabil ty, kteří ji překročí. Je to pravda? Může být Bůh takový kruťas, že zničí ty, které právě zachránil? Nebo se tam děje něco jiného, ​​co bylo přehlédnuto.

Bůh mluví s Mojžíšem a říká mu, aby se ujistil, že nikdo nepřekročí bariéry, které byly umístěny okolo hory. Proč?

Exodus 19:24 [KB1613] "I řekl jemu Hospodin: Jdi, sstup, a potom vstup ty a Aron s tebou. Kněží pak a lid ať se nepokoušejí vstoupiti k Hospodinu, aby se [on]* na ně neobořil."

*V anglických překladech je navíc oproti českým překladům osobní zájmeno „on“

Kdo je ten "on" a co se stane, když překročí?

Edodus 19:12 říká:

„Kdokoli se hory dotkne, musí zemřít

(zní to jako příkaz, že? K tomu se ale dostaneme později)

Takže kdokoli "on" je v této kapitole, tak ten vyrazí na každého, kdo se dotkne hory, a "on" zabije přestupníka.

Kdo je ten „on“, který zabije přestupníka?

Mojžíš a Izraelité věděli z první ruky, kdo to byl, který přinesl smrt.

Exodus 12:23 [KB1613] Neboť půjde Hospodin, aby bil Egypt, a kde uzří krev nade dveřmi a na obou veřejích, přeskočí Hospodin ty dvéře, aniž dopustí zhoubci vjíti do domů vašich k hubení.

Kdo je zhoubce?

4 Makabejská 18:8 Žádný svůdce mě na pouštní pláni nepodlomil, ani ten ničitel, ten úskočný had, neposkvrnil čistotu mého panenství.

Zjevení 20:2 [KB1613] I chopil draka, hada toho starého, kterýž jest ďábel a satan, i svázal jej za tisíc let.

Takže nacházíme přímou linii od „on“, který „na ně oboří“ až k „hadovi, který je ďábel a satan“, a můžeme poznat, že to nebyl Bůh, kdo by způsobil smrt každému, kdo přišel k hoře , ale spíše že Bůh varoval Izrael, aby se nepřiblížili k hoře, protože ...

1 Petrova 5:8 ... protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.

Teď, když je identita „on“ urovnána, získáváme jasnější představu o tom, co Bůh v Exodu 19:12 opravdu zvolá. On neříká člověku příkaz, aby někoho zabil, natož aby to udělal On sám. Spíše je Bůh varuje, že je poblíž někdo jiný (protivník), který čeká na sebemenší přestoupení, protože on, ďábel, hledá někoho, kdo by pohltil nebo zničil.

Tento způsob myšlení mě vrací zpět k Mojžíšovu zákonu. S tímto světlem ohledně věty v Exodu 19:12 „kdokoli [přestoupí můj příkaz] bude zabit“ “náhle způsobí, že většina zákonů, které Mojžíš sepsal, má najednou nový význam; ne jako příkaz násilí na člověka, ale spíše jako varování, že existuje někdo, kdo sleduje a čeká, až někdo z lidí vstoupí mimo (ochrannou) bariéru.