MaranathaMedia.cz

Klíč k posílení poselství třetího anděla - zpravodaj

Vytvořeno Bře 18, 2020 Od Adrian Ebens v Zpravodaj
Přeložil JS
682 Přečtení

Originál článku zde

Vážený čtenáři MMCZ,

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Rok 2020 bude v mnoha ohledech velkým rokem. Chtěli bychom poděkovat našemu milujícímu Otci, který nám otevřel mnoho příležitostí, abychom kázali evangelium na mnoha místech. Děkujeme vám za vaše modlitby a podporu při šíření toho nejcennějšího poselství.
 

Přehled

 1. Sloučení služebností Maranatha Media / TRSC
 2. Svatby
 3. Nové knihy - Kříž prozkoumán, Utěšitel, Panství a Osud
 4. Evangelizační setkání ve městě Young
 5. Pesach ve městě Widgee, a Talking Rocku
 6. Letnice v TRSC
 7. Program Biblického školení v TRSC - červen
 8. Cestovní itinerář Adriana, Lorelle a Daniela na rok 2020
 9. Nové webové stránky a překladové materiály

 

1. Sloučení služebností Maranatha Media / TRSC

V prosinci loňského roku jsme s Craigem Jonesem odcestovali do Talking Rocku, abychom se připojili k Danielovi Bernhardtovi, Garymu Hullquistovi a Sharyn Petryczankové za účelem naplánování organizace a rozvoje onoho krásného poselství o našem milujícím Otce a Jeho Synu, jejich milosrdného a láskyplného charakteru a jejich úžasných ustanovení v čase, které svolávají jejich děti k uctívání a odpočinku.

Před našimi schůzkami jsme absolvovali období půstu a modlitby, abychom poprosili našeho Otce o radu, jak podniknout další kroky ke sdílení poselství, jež nám bylo dáno tentokrát. Na chvíli jsme také navštívili hrob Carolyn (která přešla do svého odpočinku dne 4. července 2019) a zazpívali jsme společně o příchodu Ježíše.

Na našich setkáních bylo rozhodnuto, že Daniel Bernhardt se stane novým manažerem služebnosti Talking Rock Sabbath Chapel. Jeho dovednosti v oblasti řízení podniku se nejlépe hodí k řízení služebnosti TRSC pro další fázi její služby.

Pokud jde o poselství, pohlédli jsme na všechny aspekty poselství prvního anděla jako na šablonu toho, co chceme sdílet se světem

 1. Ten anděl má Věčné evangelium - Pohled na smlouvy z roku 1888 a správné pochopení spravedlnosti vírou
 2. Bojte se Boha - Hlásání toho Jediného pravého Boha a Jeho Syna
 3. Vzdejte Jemu slávu - Zjevení nenásilného charakteru našeho Boha
 4. Hodina jeho soudu - My jsme souzeni tak, jak soudíme my.
 5. Uctívejte Toho, který stvořil nebe a zemi. Výzva k zachovávání všech Božích sobot a ustanovení (setkání v čase) a přijímání darů Ducha svatého skrze ně.

Diskutovali jsme o různých knihách a zdrojích, které byly až doposud vytvořeny, a o tom, jaké další knihy mají vzniknout, aby bylo možné toto poselství prezentovat. Celé to téma soudu bude vyžadovat další bádání a studium, aby to bylo věrně prezentováno ve světle Soudu vyjádřeného v Danielovi kapitole 7.

Padlo rozhodnutí, povolat zpět Bena Kramlicha do Talking Rocku, aby pro nejbližší budoucnost Danielovi Bernhardtovi pomohl a dohlížel na zahradu, jež k TRSC patří. Bylo také rozhodnuto požádat Danutasna Browna, aby strávil část svého času v Talking Rocku jako šéfredaktor našich publikací. Zbytek času věnuje rozvojem poselství na asijském poli. Danutasn s radostí souhlasil s prací na tomto plánu.

Bylo rozhodnuto, že poskytneme podporu několika pracovníkům po světě, kteří se kvůli tomuto poselství za posledních několik let významně obětovali. Děkujeme našemu Nebeskému Otci za to, že učinil toto finanční zajištění, aby se našim pracovníkům na frontě pomohlo pokračovat v poselství. V současné době podporujeme cca 25–30 pracovníků na různých místech po celém světě.

Na červen roku 2020 jsme se také rozhodli spustit program biblického školení. Představíme tam mnoho aspektů přítomné pravdy a naším cílem je, aby 10-20 knižních evangelistů vstoupilo na pole na různých místech a aby vzali naše publikace ke dveřím, a lidem tak představili našeho úžasně milujícího Otce a jeho Syna.

Bylo také rozhodnuto, že Dr. Hullquist bude doprovázet Adriana, Lorelle a Daniela na jejich evropském turné a že s nimi navštíví mnoho věřících po Evropě. Svátek stánků strávíme v Německu.

Protože Daniel Bernhardt pochází z Argentiny, bude trvat většinu roku 2020, než on a jeho rodina získají příslušná víza pro práci v USA. V důsledku toho bude Adrian Ebens působit na pozici generálního ředitele během měsíců června a července 2020.

Rovněž bylo rozhodnuto, že Craig Jones poskytne Talking Rocku finanční a účetní služby, aby zajistil přesné zaznamenávání dat a podávání zpráv pro naše rozhodovací procesy.

Svatby

Gary a Alexandra

Gary Hullquist od smutné ztráty naší sestry Carolyn Hullquistové modlitebně pociťoval potřebu společnice. Prostřednictvím řady událostí se Gary potkal s Alexandrou na podzim roku 2019. Zjistili, že oba mají podobné zázemí a zájmy, a znali mnoho stejných lidí. Když se Gary rozhodl odstoupit od TRSC, aby již nemusel čelit každodenní správě TRSC, zdálo se mu nejlepší, že v lednu 2020 v manželství posune kupředu. Ačkoli většinu z nás překvapila rychlost tohoto procesu, zdálo se, že je to nejlepší volba se všemi zvažovanými věcmi a oba dva se nyní pěkně usazují v manželském životě. Přejeme jim společné požehnání našeho Otce a vítáme Alexandru do naší rozšířené rodiny.  

Ben a Marie

V posledních letech byla radost sledovat vývoj vztahu mezi Benem a Marií. Je evidentní, že je Pán Ježíš vede. Těšíme se na jejich svatbu v červenci tohoto roku. Naše myšlenky a modlitby jsou s nimi v jejich novém společném životě.Nové knihy

Během posledních měsíců jsme vydali řadu nových knižních titulů


Kříž prozkoumaný a kříž střetnutý. Toto je průlomová kniha, která se dívá na Kristův kříž v kontextu biblického verše, který říká:

Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesals mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích. Ž 40: 6 

Jestliže Bůh nechtěl obětní hod a oběť, jaký je potom význam kříže? Proč musel Kristus zemřít? Bylo to pro uspokojení Boží spravedlnosti? Proč nám Ježíš v Janovi 17 říká, že dílo, které mu Otec dal, bylo dokončeno noc před ukřižováním? Jsme si jisti, že chápeme význam Kříže?


Utěšitel: Tato kniha se zabývá změnami v mužských a ženských vztazích po té co člověk padl. Před pádem se Adam díval na Syna Božího, aby byl jeho hlavním Utěšitelem. Po pádu se obrátil k ženě, aby ona byla jeho hlavním utěšitelem. Tato změna vztahu měla hrozné důsledky. Pokud by ta žena nedokázala poskytnout požadovanou útěchu, pak by byl ten muž v pokušení potrestat ženu za to, že neposkytla to, co on chtěl. Kniha zkoumá principy dvoření se, manželství a také z biblické perspektivy zvažuje otázku vztahů stejného pohlaví.


Panství a Osud - Budoucnost lidstva a Země. Danny Brown a Ben Kramlich sdílejí část své cesty coby mladí agnostici, kteří hledají zmenšující se světové zdroje a jak na své rostoucí otázky hledali odpovědi. Jejich pátrání vedlo oba ke vztahu s naším Nebeským Otcem a ke skutečnému pochopení toho, co to znamená být správci Země.Otec lásky

Tuto knihu připravil Kevin Mullins ze státu Maine v USA. V posledních několika letech pečlivě shrnul mnoho našich klíčových učení o charakteru Boha. Je v ní několik citací od členů naší Facebookové skupiny Otec lásky (Father of Love). Pro ty, kteří si přejí získat dobrý úvod do našeho poselství, pak je tato kniha určena právě vám. Děkuji Kevinovi, že to pro nás dal dohromady.
 

Jeden podobný Synu člověka

Církvi Filadelfské byl dán zvláštní klíč, který jim umožní přístup do svatyně svatých

Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův, který otvírá, a nikdo nezavře, a zavírá, a nikdo neotevře: (Zj 3:7)

Jediným možným způsobem, jak se dostat do svatyně svatých, je přímluvná služba Ježíše Krista, protože mezi Bohem a člověkem je pouze jeden prostředník. Skutečnost, že ten klíč je něco, co pochází od Davida, mluví ke Kristově přirozenosti či povaze.

Toto evangelium je o jeho Synu - který tělem pocházel z Davidova semene; Ř 1:3 

Kristus však není jen potomkem Davida, ale také kořenem.

Já Ježíš jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. (Zj 22:16)

Davidův trůn byl ustanoven Božím Synem. Tudíž tím klíčem, který umožňuje vstup do svatyně svatých je tedy správné porozumění Božské a lidské přirozenosti Kristově a jak jsou tyto dvě přirozenosti smíchány.

Tento klíč zahrnuje také přirozenost/povahu Kristova kněžství. Je Kristus pouze knězem od dob apoštolů nebo je skutečně knězem navěky podle řádu Melchizedeka?

V adventismu existuje jisté hnutí, které obnovuje tu pravdu, že Ježíš je Boží Syn. Toto hnutí si musí padnout do náruče s pravdou, že Ježíš je skutečně Syn člověka v rámci smluv z roku 1888, aby tento Davidův klíč mohl správně odemknout cestu do svatyně svatých.

Úzká je brána a úzká je ta cesta a jen málo lidí ji najde.

Evangelizační setkání ve městě Young

Na konci února tohoto roku jsem měl možnost letět do města Young v pustině v jihozápadním Novém Jižním Walesu. Uspořádali jsme veřejné setkání, které se zabývalo tématy domácího násilí v našich komunitách, otázkami zdánlivých příkazů genocidy v Bibli a zdali je Bůh opravdu dobrý, laskavý a milosrdný nebo nikoliv. Bylo odebráno několik knih a bylo dosaženo přiměřeného zájmu. V blízké budoucnosti plánujeme udělat více těchto programů, včetně setkání ve městě Jasper v americkém státu Georgia v červnu tohoto roku.

Pesach 2020

Widgee QLD (Stáhněte si programový rozvrh)

Těšíme se na významné setkání letošního Pesachu ve městě Widgee v Austrálii. Budeme mít řadu zahraničních hostů z USA, Portorika, Jižní Afriky, Bangkoku a dalších. Těšíme se, až se k nám tento rok připojí Gary a Alexandra Hullquistovi a Morris Francis z Jižní Afriky. Modlíme se za zaslíbení Ducha našeho Otce, aby nám požehnal a připravil nás na zbytek tohoto roku. Věříme, že náš Otec nám odhalí věci, které potřebujeme pro tuto hodinu. Modleme se upřímně za vylití Ducha a za to, aby naše srdce bylo připraveno přijímat věci, které potřebujeme připravit na přenesení do nebeského města.

Talking Rock Sabbath Chapel

V objektu Talking Rock Sabbath Chapel budeme mít na prodloužený víkend poloviční čas. Ben Kramlich bude v čele a my jsme pozvali Pedro Ortu, aby přišel a podělil se s námi také. Modlíme se, aby čas našich bratří byl velmi požehnán.

Víme, že mnoho dalších skupinek bude mít Svátky Pesachu v různých částech světa, a modlíme se, aby v tuto chvíli byli všichni vaši požehnáni.

Cestovní itinerář Adriana, Lorelle, Daniela a Rubena pro rok 2020

Máme zakoupeny letenky pro cesty během tohoto roku na následující místa. Žádáme vás o vaše modlitby, aby náš Otec ochránil naše cestování se všemi současnými výzvami na světě. Důvěřujeme našemu Otci, že nám dá sílu pohnout vpřed šířením toho nejcennějšího poselství.  


21. květen – let do San Francisca.
23. května - setkání v oblasti zálivu
24. května – let do Atlanty
28. - 31. května - setkání na Svátek Letnic
1. - 28. června Program biblického školení
2. - 6. července Setkání v oblasti Toronta v Kanadě.
4. srpna - odlet do Německa
7. - 9. srpna Setkání v Neustadtu
14. - 16. srpna ve Švédsku
21. - 23. srpna v Polsku
24. srpna let do Toulouse
25. - 27. srpna Setkání v blízkosti bydliště Marca a Alžběty
28. - 30. srpna Přednášky v Mornexu
5. - 6. září Přednášky v Brně
9. - 14. září Přednášky v Bulharsku
16. září - 26. Přednášky v Srbsku
27 září Cesta do Záhřebu - Chorvatsko
3. - 10. října Svátek Stánků v / poblíž Berlína
14. října Přílet do Kapského Města
15. října - 22. listopadu Přednášky v Jižní Africe
 

TRSC Biblický Tréninkový Program. 1. - 28. června (Stáhněte si programový rozvrh)

Na letošním TRSC biblickým vzdělávacím programu je cílem podrobně prozkoumat poselství tří andělů ve světle Božího posledního poselství lásky ke světu. Pro ty, kteří přijedou nebo to budou sledovat online, by bylo dobré, aby si přečetli knihu Klíč k posílení poselství třetího anděla. Naším cílem je ukázat, jak klíčové části našeho poselství přicházejí přímo z poselství tří andělů. Několik odpoledních časových úseků budeme praktikovat knižní evangelizaci v rámci přípravy na veřejné přednáškové setkání během třetího víkendu. Na konci tohoto školicího programu doufáme, že nabídneme 10-ti až 20-ti lidem pozici knižního evangelisty pro naše knihy. Pokud se chcete programu zúčastnit, kontaktujte nás prosím. Nabízíme to zdarma a svobodně přijímáme dary, abychom pomohli podpořit naši práci při šíření evangelia. 

Před tímto Programem biblického školení budeme povoláni na Svátek Letnic. Budeme mít přednášky a setkání od 28. do 31. května. Jak vstupujeme do vzdělávacích a evangelizačních programů, toužíme po vylití Ducha.
 

Nové webové stránky a překlady

Jsme vděčni za oznámení o spuštění následujících webových stránek

Fatheroflove-arabic.com
otecoflove-indonesia.com

Přidali jsme několik nových překladů knih. Jsme velmi vděční za práci v Keni, kde sestra Emmah a její tým překládají do svahilštiny mnoho knih.

maranathamedia-kenya.com

Celkem nyní máme přeložených 275 našich anglických titulů do 22 jazyků. A toto číslo neustále roste. Přičemž 90% tohoto díla se odehrálo za posledních 5 let. Zde je rozpis za různé země

Angličtina 72
Bulharština 52
Němčina 44
Španělština 34
Čeština 29
Srbština 27
Francouzština 26
Afrikánština 11
Ruština 10
Svahilština 9
Zulu 6
Rumunština 4
Holandština 4
Hindština 3
Arabština 3
Tagalog 3
Indonéština 3
Mandarínská č. 2
Thajština 2
Polština 1
Norština 1
Sotho 1

Je to svědectví o tom, že Duch Boží se pohybuje na Božím lidu, aby pravdu rozvíjel. Naše knihy jsou v samém jádru posunu poselství kupředu. Lidé potřebují čas, aby strávili informace klidným a řádným způsobem. Poslech přednášek může být užitečný při získávání klíčových bodů, ale nejlepší metodou je číst knihu pečlivě a metodicky nebo případně si vyposlechnout audioknihy a přijímat myšlenky v modlitebném duchu. V našem systému Božského vzorce jsou přednášky kanálem (rozšířením) do knih, které naopak fungují jako zdroje. Přednášky mohou poskytnout pouze určitý díl rámce za hodinu nebo tak podobně. Doporučuji tedy všem, aby četli knihy naučení za naučením a řádek po řádku, a srovnávali je s Písmem.

Hledáme překladatele do jiných jazyků, než jsou jazyky uvedené výše. Pokud nám můžete pomoci, ocenili bychom od vás zpětnou vazbu. Zejména hledáme překladatele do následujících jazyků

mandarínština
italština
maďarština
Amharština - Etiopie
jazyk hausa - Nigérie a západní Afrika

Věříme, že náš Otec otevře cestu pro překlad i do těchto jazyků. Naše poselství v knihách musí jít do všech koutů světa, aby svět mohl poznat našeho úžasného Otce a jeho jednorozeného Syna a jejich milující nenásilný charakter a ustanovení (schůzky v konkrétních časech), pomocí nichž dostáváme občerstvení (rozvlažení) Ducha ve větší míře.

Pastoři, bibličtí pracovníci, překladatelé, redaktoři a knižní evangelisté

Služebnosti Maranatha Media a Talking Rock Sabbath Chapel podporují pastory, biblické pracovníky a další v několika zemích. Děkujeme, že jste nám vy pomohli, abychom my pomohli jim.
Děkuji

Děkujeme vám všem našim příznivcům v různých částech světa, kteří nám pomáháte dostat onu radostnou zprávu o poselství Třetího anděla do světa. Prosíme vás o vaše modlitby, jak budeme propagovat a prohlubovat světlo pravdy. Jsme velice nadšeni tím, co se učíme a modlíme se, abyste také byli požehnáni na této cestě do hlubšího poznání Otce a Syna.Přeji Boží požehnání,
Adrian Ebens
za služebnost Maranatha Media