MaranathaMedia.cz

Jakou roli bude Bůh hrát v posledním soudu?

Vytvořeno Čvc 24, 2018 Od Robert Wieland v Věčné evangelium
Přeložil JS
843 Přečtení

Originál článku zde.

Tohle ráno jsem byl tak požehnán, když jsem si přečetl zamyšlení od Roberta Wielanda. Můj přítel Jiří mi to poslal poté, co jsem kázal na téma soudu. Jaké potěšení nalézti téměř totožné poselství s podobnými texty a verši. Evangelium je vskutku Dobrá zpráva!

Vážení přátelé "Dial Daily Bread"

Jakou roli bude mít Bůh v konečném soudu? A co v každodenním životě člověka? Například někdo je zraněn nebo zemřel při nehodě: nařídil snad Bůh tuto tragédii? Někdo dostane rakovinu: dal to jemu nebo jí Bůh? Jedná Bůh v konečném soudu jako soudce u nějakého dopravního přestupkového soudu -- Jeho rozhodnutí je to poslední slovo? Ta obvyklá odpověď naznačuje, že Ano. On má moc, a pokud jste chytří, tak se podrobíte. On je tím soudcem u velkého dopravního přestupkového soudu. Neptejte se na otázky.

Ale existují některé věci, o kterých Ježíš řekl, že zdánlivě dávají jinou myšlenku. Dosti důrazně řekl: "Vždyť Otec ani nikoho nesoudí, ale všechen soud svěřil Synu, ... protože je Syn člověka" (Jan 5:22, 27). Trochu se nadechněte, až si uvědomíte, co On vlastně řekl: všichni budeme souzeni jakousi lidskou bytostí! (Kristovo božství v žádném případě nepopírá tu skutečnost, že On je také člověk a zůstane tak na věčnost.) Jinými slovy, ten soudce a ta porota jsou naši vrstevníci! Toto je konečně "soud", kde nejenže vládne spravedlnost, ale i milost.

Pak Ježíš vhodí další bombu do naší teologie, když říká: "A jestli někdo uslyší Má slova, a nezachová je, já ho nesoudím. Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět zachránil" (12:47). Tohle, zdá se, naznačuje, že ona známá evangelikální výzva je chybná: "Dnes je Ježíš tvým Spasitelem, tvým obhájcem; jestli se však nedáš pokřtít, On bude zítra tvým vyšetřujícím Prokurátorem a tvým Soudcem!"

Ježíš to dělá jasné, jak je tohle zaostalé: pokud věříte v Něho, pouze tehdy On bude vaším soudcem a On vás bude obhajovat! Ale pokud nevěříte, On vás odmítne soudit [odsoudit]: váš soud [odsouzení] bude zcela procesem typu "udělej si sám" (verš 48). Nakonec i Satan se pokloní a vyzná spravedlivost/právo svého vlastního sebe-odsouzení (Zj. 5:11-14). Pravda vám pomůže s vašimi každodenními problémy. Nikoli síla donucení, ale láska prosí, "Smiřte se s Bohem" (2. Kor 5:14, 20).

-Robert J. Wieland

Z archivu "Dial Daily Bread": 26. června 2000.
Copyright © 2018 patří služebnosti "Dial Daily Bread."