MaranathaMedia.cz

Myšlenky a výpočty ohledně novoluní (novměsíce)

Vytvořil(a) Zář 11, 2018 Od Adrian Ebens v Ustanovení a nařízení
Přeložil JS
598 Přečtení

Překlad staršího článku z roku 2017 zde.

Příští novoluní tady bude brzy a to s příslibem daru živého chleba z nebes v takové míře, jež je osminásobkem míry než poskytovala oběť na každý běžný den. Podrobnější informace o tomto principu si prosím přečtěte v brožuře  Living Bread from Heaven. 

Výpočet novoluní zahrnuje řadu faktorů, ale pro ty z nás, kteří žijí v hodnotovém systému království našeho Otce založeném na vztazích, zásluha není v tom - mít pravdu proto, abychom prokázali, že ostatní pravdu nemají. Celý účel načasování Nového Měsíce je - přijmout dar Ducha Ježíše ve větší míře. Jakýkoli duch, který způsobuje, že člověk poukazuje na vnímané chyby ostatních, není Duch Kristův a je jedním ze satanových způsobů, jak zničit požehnání určené, aby v tento čas přišlo. 

Fáze Měsíce, Zdroj: http://www.enchantedlearning.com

Zdroj: http://www.enchantedlearning.com

Doba, od kdy je Měsíc ve fázi nov resp. úplně ve tmě (jinak také nazvané astronomicky konjunkce se Sluncem) až do doby, kdy je jasně pozorován velice tenounký srpek nového měsíce, tak tato doba může trvat nejméně 3 dny a příležitostně až 4 dny. To by mohlo být možná důvodem, proč svátek (slavnost) novoluní (novměsíce) za časů Saula a Davida byla třídenní hostina (svátek). Cílem tohoto svátku bylo obdržet co možná nejvíce Ducha navíc, tak dlouho, co to jen šlo. 

1 Sm 20:5  Nato David Jónatanovi řekl: Podívej, zítra je novoluní a já mám zasednout s králem k jídlu. Propusť mě, abych se až do třetího večera ukryl na poli.

1 Sm 20:27  Stalo se, že příští den, druhý den (nového měsíce,) bylo Davidovo místo zase prázdné. Saul řekl Jónatanovi, svému synu: Proč nepřišel syn Jišajův ani včera ani dnes ke stolu?

Ohledně novoluní dostávám každý měsíc zprávu z jisté britské observatoře. Zde je zpráva, kterou jsem dostal dnes ráno:

Vážený pozorovateli,

Tato zpráva byla zaslána Kanceláří Jeho Veličenstva pro Námořní almanach / Fyzikálního Institutu v rámci projektu Hlídání srpku měsíce (Crescent Moon Watch) z jejího serveru v britském Hydrografickém úřadu v Tauntonu. Vaše e-mailová adresa byla uložena do databáze pro účely upozorňování v rámci programu Hlídání srpku měsíce.

Příští kalendářní měsíc nastává fáze novu 28. března v 02:57 UT/GMT 2017.

Na západní části oblohy se prosím pokuste vypozorovat srpek nového měsíce po západu slunce během každých následujících tří nebo čtyř dnů po datu fáze novu uvedeném výše. Pozorování, jak pozitivní tak i negativní, by měla být zasílána na adresu  http://www.crescentmoonwatch.org/report.htm.

POZNÁMKA: Pokud již nechcete přijímat tato upozornění, použijte volbu UNSUBSCRIBING (Zrušit předplatné) na adrese  http://www.crescentmoonwatch.org/signup.htm.

Děkujeme za Vaši pokračující účast v tomto projektu.

Projektový tým IoP MoonWatch

Konjunkce nového Měsíce nastane těsně před 28. březnem ve 3 hodiny ráno GMT v oblasti Londýna neboli v 5 hodin ráno ve východní Francii a Německu.  Tak, jak to naznačuje tato zpráva, první srpek Měsíce byste měli vyhlížet během 3 nebo 4 dnů po tomto datu. Datum 28. března ve 3 ráno v Londýně odpovídá 28. březnu ve 13:00 v Austrálii a je to také 27. března ve 21:00 ve východních státech USA. 28. března nastává v Austrálii západ slunce pouhých 5 hodin po konjunkci neboli novu (tmavém měsíci), což znamená, že v Austrálii se první srpek 28. března večer neobjeví. Existuje ale velmi dobrá šance, že v Austrálii spatříme první srpek měsíce večer 29. března což učiní hodiny denního světla dne 30. března skutečným Novoluním (tj. svátkem).

 V části Evropy, která používá časové pásmo GMT + 2, jako je Berlín, činí doba od konjunkce až do příštího západu sluníčka přibližně 12 hodin. Ve východních částech USA by čas do příštího západu slunce činil cca 20 hodin. To znamená, že existuje možnost, že Evropa uvidí srpek nového Měsíce večer 28. srpna a tím tak umožní, že vlastní svátek novoluní bude 29. března. Je velice pravděpodobné, že srpek nového Měsíce by mohl být pozorován v USA k večeru 28. března, takže vlastní (svátek) Novoluní bude během 29. března. To vše potvrzuje tu skutečnost, že systém časových pásem - na kterém všichni fungujeme - značí, že jakákoliv celosvětová událost na planetě Zemi nastává v různých časech a dokonce i datech a to kvůli různým časovým pásmům.

Je zajímavé, že průkopníci ASD raději vypočítali datum 22. října 1844 od pozorování nového Měsíce (novoluní) v lokaci Jeruzalém, než aby jej odvodili ze svého místního pozorování.

Tento pohyb na jejich [útočného davu] straně byl tak náhlý, současný a rozsáhlý, se svým projevem v první den židovského 7. měsíce - novoluní je v Judeji pravděpodobně pozorováno již druhý večer od své změny (ta nastala před jedním dnem a sedmnácti hodinami), a které koresponduje s 11 hodinou ranní v Bostonu - to nás posílilo v našem názoru, že tohle musí být ten měsíc. Publikace Advent Review, (48 stránkový speciál) září 1850. 

Otázka, která přirozeně vyvstává je, zda byste měli brát pozorování novoluní z Izraele nebo z vašich místních souřadnic na planetě Zemi? Bible tuto otázku přímo neřeší. Průkopníci prováděli výpočty pro kalendář založený na pozorováních v Izraeli proto, aby ono datum o tři týdny později vypočítali na 22. října. Ale co když plánujete shromáždění pro budoucí novoluní? Chcete-li provést nějaké plánování takové události dopředu, musíte zkrátka provést výpočet. Krása novoluní je, jak to vidíme za doby Izraele, že tento svátek trval alespoň 3 dny. Tohle odráží přístup, který potřebujeme dnes. Pro výpočet proroctví a přesných událostí se domnívám, že by se člověk měl řídit průkopníky, kteří používali novoluní v Jeruzalémě. Přesto pro shromáždění o svátku Novoluní, radost z místního pozorování srpku Měsíce přispívá k požehnání, které tento čas přináší, a je to skvělé pro děti, aby se zapojily do pozorování Měsíce. Přesné datum pro společné shromáždění je pravděpodobně nejlépe  zařízeno místním publikem pro místní shromáždění. Moje zkušenost s Novoluním je stabilní růst v Duchu během periody tří dnů – podobně jako se zvedá příliv v oceánu.

Připouštím jako možné pro určení termínu svátku novoluní, pokusit se zkombinovat ten výpočet pro Izrael s výpočtem pro místní shromáždění založené na zprávě o novoluní z Velké Británie, která se týká konjunkce, a poté stanovit následující večer pozorování pro místní podmínky pro načasování svátku novoluní. Můžeme si být naprosto jisti, že je to naprosto správné? Ne. Bible není tak specifická, jak tyto věci dělat zde v Austrálii, a já věřím, že je to proto, aby se skupiny, které se modlí za a mají zdravou důvěru ve své místní starší, tak že ti budou v míru, použijí-li exaktní detail, v rámci biblických parametrů.

Dalším důvodem, proč my zde v Austrálii máme potíže se zakládáním našich setkání svátku novoluní přímo na Izraeli je, že náš občanský čas je napřed před Izraelem. Jsme totiž GMT+10. Rovněž Sobotu slavíme dříve než Evropa a USA. Domnívám se, že správnost tohoto postoje etablovala Ellen Whiteová, když překročila Tichý oceán a dodržovala tu Sobotu v Austrálii, kterou my dodržujeme dodnes, a která je napřed před USA a Evropou. Když už jsem řekl všechny tyto věci, jaký to má prospěch, i když budu mít všechnu znalost a nebudu mít lásku, nic mi to neprospěje a oslabuje to celý účel svátku novoluní a ten je společně v lásce a radosti Ducha Ježíšova.

Takže na základě informací - které máme - se zdá, že v USA novoluní pravděpodobně nastane večer 28. března a během dne 29. března. V Evropě to možná bude stejné, ale může to být také až ten další večer a to na základě místního pozorování. V Austrálii bude prvním možným lokálním pozorováním po konjunkci v Izraeli večer 29. března a celý den 30. března.

Doufám, že tohle nabízí trochu kontextu, jak k tomuto tématu přistoupit pro účely shromáždění, aby bylo přijato požehnání Ježíšova Ducha ve větší míře. Jak se přihodilo Saulovi během svátku novoluní, vůči Davidovi bylo Saulovo srdce plné žárlivosti a bylo rovněž plné hněvu vůči Davidovi a jeho synovi Jonatanovi. To zcela jistě znamená, že Saul nepřijal vůbec žádné požehnání skrze svátek novoluní, i když ho oslavoval. Kéž tohle NENÍ naše zkušenost. Kéž my všichni budeme mít radost z rostoucího přílivu Ducha v přípravě na to, kdy se každý měsíc budeme shromažďovat kolem trůnu Božího a Beránkova a budeme mít účast na novém ovoci, které bude v té době dozrávat.