MaranathaMedia.cz

Jak se může osoba s tvrdým srdcem stát někým, kdo má křehké srdce?

Vytvořil(a) Čvc 24, 2018 Od Robert Wieland v Pobožnost - blog
Přeložil JS
610 Přečtení

Drazí přátelé "Dial Daily Bread",

Proč je nevíra vyloženě hřích a ne jen slabost těla, nebo malá chyba?

Je to nesmírně závažné, neboť svět je kvůli němu odsouzen (J 3:18), Izrael byl kvůli němu držen mimo Zemi zaslíbenou (Žd. 3:19), je to hříchem samo o sobě (verš 12) hřích udržuje mimo spasení (Lukáš 8:12) a člověka to činí bláznem (Lukáš 24:25). Bůh všechny spolu zamkl do nevíry -- je to hřích hříchů, ten jeden univerzální hřích (Ř. 11:32); je to konečné odmítnutí Krista (Jan 5:38). Nevíra (nevěra) je ve skutečnosti milování tmy (Jan 3:19); ona přináší ztrátu duší (2 Te. 2:10-12).

Nevěra je tím dominantním hříchem, za který bychom se měli modlit, abychom od něj byli osvobozeni (Marek 9:24).

Je to tvrdost srdce. Muži se s úzkostí přiznali, že jejich srdce je prostě tvrdé, že shledávají nemožné prolévat slzu, kdykoli. Dokonce i příběh o kříži je zanechal chladnými. Díky bohu! Oni pocítili svoji potřebu! To je obrovský pokrok.

Pokud jste pocítili tu stejnou úzkost, požádejte Ho a On "[vám] obnoví tu radost z [Jeho] spásy" (Žalm 51:12). Ale nedovolte, aby vaše srdce odmítalo tu skutečnost, že jste se stali někým se zatvrzeným srdcem; to je pravda o mnoha lidech. Častokrát nerozumní rodičové zničí tu malou rostlinku něhy v srdci dítěte; otcové někdy chtějí, aby se "Honzík" stal "tvrdým", jako si myslí, že by měl "muž" být, zapomínaje, že čteme o nejúžasnějším Člověku, který kdy chodil po této zemi, že "Ježíš plakal" (Jan 11:35).

Dokonce i ta "elita" Dvanáct apoštolů, Petr, Jakub a Jan usnuli tvrdým spánkem, místo aby se posadili s Ježíšem a měli s Ním pochopení v Jeho strašné hodině úzkosti v Getsemane (Mt. 26:37-45). Oni propásli příležitost věků!

Jak se může osoba s tvrdým srdcem stát člověkem s citlivým srdcem? Tím, že se naučí soucítit s Ježíšem, sympatizovat (litovat) s ním. (To je jiné slovo pro "víru.")

-Robert J. Wieland

Z archivu "Dial Daily Bread": 14. listopadu 2007.
Copyright © 2018 patří služebnosti "Dial Daily Bread."