MaranathaMedia.cz
Vydáno Dub 04, 2022
Počet stran 20
Počet stažení 285

Ostatní jazyky

English Deutsch 國語 Español

V rozhovorech jsem často konfrontována s myšlenkou, že Ježíš se stal
Synem Božím až při jeho početí z Marie. Často mi je předkládán názor, že
Ježíšovo „synovství“ nebylo více než „úkol“, který ve svém času na zemi
naplnil. Je také často diskutováno o tom, že ve Starém Zákoně se Ježíš ve skutečnosti neobjevuje. Je toto pravdou?