MaranathaMedia.cz
Autor Adrian Ebens
Vydáno Dub 11, 2024
Počet stran 174
Počet stažení 25

Adam stál před rozhodnutím, když mu jeho žena přinesla zakázané ovoce. Když se rozhodl následovat ji a ovoce sníst, odmítl svého Stvořitele. Kdo by mu nyní byl zdrojem útěchy? Eva byla Adamovi dána jako pomocnice. Mohla by mu pomoci snést strašlivou změnu vztahu, kterou nyní Adam k Bohu prožíval? Jak pád člověka změnil manželský vztah? Jaký vliv měl na dar sexuality a na pokyn, abyste se plodili a množili?

Dramatický nárůst pornografie prostřednictvím internetu a zaměření na sexuální fantazii poskytuje ještě více důkazů o tom, že muži a ženy hledají v sexu nepolapitelnou útěchu. Kniha Římanům poskytuje jasnou posloupnost pádu do zkázy, jakmile se lidstvo odvrátí od pravého Božího charakteru a hledá v sexu potěšení, útěchu a naplnění mimo jeho původní záměr.

Jaký je Boží záměr sexu v manželském vztahu? Jaká je biblická odpověď na vznik manželství osob stejného pohlaví? Co má člověk dělat v případě rozvodu nebo nového manželství? To jsou některé z otázek, kterými se tato kniha zabývá.