MaranathaMedia.cz

Znamená slůvko Allos - jiný toho stejného?

Vytvořeno Čvn 11, 2019 Od Torsten Maekler v Bohoslužba tomu Pravému Bohu
Přeložil JS
602 Přečtení

Původní článek z 06.7.2014

Někdy se setkáme s argumenty, na něž nemáme žádný protiargument. Co potom uděláme? Ignorujeme je? Pokusíme se je obejít? Někdy je dobré vytáhnout slovník a ověřit si, zda ty věci opravdu tak jsou…

 

Tohle přesně se mi stalo, když jsem se střetnul s "argumentem ohledně slova Allos" v Janovi 14:16: "Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky“. To slovíčko přeložené jako "jiného" má kořen v řeckém slově "allos". A Trinitáři (zastánci učení o trojici) obvykle říkají: víš, pro slovo "jiný" existují dvě řecká slova: Allos a Heteros. Heteros znamená: Jiný, ale rozdílného druhu a Allos znamená: Jiný, toho stejného druhu. A logickým závěrem tudíž je: Ježíš je po právu božská bytost, takže i Utěšitel musí být po právu božská bytost. Jiná (další) bytost, ale stejného druhu.

Když si ta řecká slova vyhledáte, najdete tato vysvětlení:

Allos: "Přídavné jméno," jiný ", to znamená, rozdílný (v mnoha aplikacích): - více, jedno (druhé), (další, některé) odlišný (-í, -ě)."

Heteros: "Nejistá spřízněnost; jiný nebo různý: - pozměněný, jiný, další (den), jeden, (-) jiný, některý, podivný."

Opravdu tohle neposlouží k užitku, aby to mezi tamtěmi dvěmi slovy udělalo rozlišení.

 Já jsem v podstatě tento argument ignoroval pro nedostatek vysvětlení, tedy kromě „triku s logikou“, který spočívá v tom, že se nepředloží dvě slova, jež samy o sobě popisují „jiného jedince“, ale pouze se dá na výběr ze „stejného druhu“ nebo „jiného druhu“, tak, aby naše přemýšlení o „stejném jednotlivci, který je pouze v jiné formě " - a ta volba není možná, v případě, že je zvolené slovo "heteros".

 Ale věci se k nám vrací, pokud je ignorujeme; a mě se vrátila i tahle ta věc. Co by však to slovo mohlo znamenat? Takže jsem se ohledně těchto slov začal modlit a studovat je a dospěl k následujícímu závěru: Co když slovo Allos neznamená „jiný toho stejného druhu“? Přemýšlejte o tomhle: pokud chceme vyjádřit myšlenku sexuální orientace mezi dvěmi pohlavími, říkáme, že tito lidé jsou Heterosexuálové. Oni milují dalšího jedince jiného pohlaví. Pokud ale chceme vyjádřit myšlenku sexuální orientace mezi těmi stejnými, říkáme, že tito lidé jsou Allosexuálové ... ehm, nikoli. Říkáme, že jsou Homosexuálové. Takže Homos znamená: Jiný stejného druhu - přesně to, co nám je trinitáři řečeno, že by mělo znamenat Allos... Zajímavé, že?

Tak jsem si řekl, že najdu příklady toho, kde se allos používá v našem moderním jazyce, a našel jsem slovo "Alegorie" – to je, když chcete něco říct o té stejné věci, ale jinak. Čili význam slova "Allos" má ve svém kořenu myšlenku "ta stejná věc jiným způsobem nebo formou". A cožpak není tohle přesně to, co si myslíme, že je Utěšitel? Ježíš (ta stejná věc) jen v jiné formě (ne tělesně, ale duchovně)?

 

Přečtěte si ten biblický text s tímto porozuměním Jan 14:16-18: "Já pak požádám Otce a dá vám Utěšitele v jiné formě, aby s vámi zůstal navěky; totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás [Utěšitel, ten Duch Kristův, byl v té době jen v Ježíši] a bude ve vás [poté, co byl Ježíš oslaven, mohl se rozšířit do toho, co v lidstvu vytvořil, a pak znovu mohl být všudypřítomný slávou, kterou měl u Otce před tím, nežli svět byl.]. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.

Závěr:

Heteros: Jiný rozdílného druhu

Homos: Jiný toho stejného druhu

Allos: Ten stejný, ale rozdílného druhu